TEXTPREKLAD.COM

Interpret: boy - Název: we were here 

Písňové texty a překlad: boy - we were here Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od boy! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od boy a podívejte, jaké další písničky od boy máme v našem archívu, např. we were here.

Původní

We walked these streets like kings, our faces in the wind
And everywhere we were, we made the city sing
We sang "forever young," we had our fingers crossed
And when the city sleeps, it dreams of us
Yeah, it still does
Oh, love, it changes shapes, it glows in many shades
We won't be gone as long as our echoes resonate
We need no photographs, the past's not only past
I find us everywhere and that's how the magic lasts
'Cause everywhere we've been, we have been leaving traces
They won't ever disappear
We were here, we were here, we were really here
And the rains get rough, but time can't wash us off
We won't ever disappear
We were here, it was really love
Everywhere we've been, we have been leaving traces
They won't ever disappear
We were here, we were here, we were really here
And the rains get rough, but time can't wash us off
We won't ever disappear
We were here, it was really love
It's only little things, footmarks and fingerprints, a treasure hunt through town
It's full of evidence, our monuments are all around
Everything's on the move, the paint is wet, all colors are new
But if you look carefully, you'll see us shining through
'Cause everywhere we've been, we have been leaving traces
They won't ever disappear
We were here, we were here, we were really here
And the rains get rough, but time can't wash us off
We won't ever disappear
We were here, it was really love
Everywhere we've been, we have been leaving traces
Everywhere we've been, we have been leaving traces
And the rains get rough, but time can't wash us off
We won't ever disappear
We were here, it was really love
We were here, we were here, we were really here
We were here, we were here, we were really here
We were here, we were here, we were really here
We were here, we were here, we were really here
(We were here, we were here, we were really here) we're in the air, we're in the water
From the rooftops down to the pier
I'll never walk these streets alone (we were here, we were here, we were really here)
We're in the air, we're in the water
Engraved into waves, invisible ink on the walls
We were here, we were here, we were really here

překlad

Kráčeli jsme těmito ulicemi jako králové, naše tváře ve větru
A všude, kde jsme byli, jsme přiměli město zpívat
Zpívali jsme „navždy mladý“, měli jsme palce
A když město spí, sní o nás
Jo, pořád to tak je
Láska, mění tvary, září v mnoha odstínech
Nebudeme pryč, dokud naše ozvěny rezonují
Nepotřebujeme žádné fotografie, minulost není jen minulostí
Nacházím nás všude a tak kouzlo trvá
Protože všude, kde jsme byli, jsme zanechávali stopy
Nikdy nezmizí
Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady
A deště jsou drsné, ale čas nás nemůže smýt
Nikdy nezmizíme
Byli jsme tady, byla to opravdu láska
Všude, kde jsme byli, jsme zanechávali stopy
Nikdy nezmizí
Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady
A deště jsou drsné, ale čas nás nemůže smýt
Nikdy nezmizíme
Byli jsme tady, byla to opravdu láska
Jsou to jen maličkosti, stopy a otisky prstů, honba za pokladem po městě
Je plná důkazů, naše památky jsou všude kolem
Všechno je v pohybu, barva je mokrá, všechny barvy jsou nové
Ale když se podíváte pozorně, uvidíte, jak prosvítáme
Protože všude, kde jsme byli, jsme zanechávali stopy
Nikdy nezmizí
Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady
A deště jsou drsné, ale čas nás nemůže smýt
Nikdy nezmizíme
Byli jsme tady, byla to opravdu láska
Všude, kde jsme byli, jsme zanechávali stopy
Všude, kde jsme byli, jsme zanechávali stopy
A deště jsou drsné, ale čas nás nemůže smýt
Nikdy nezmizíme
Byli jsme tady, byla to opravdu láska
Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady
Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady
Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady
Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady
(Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady) jsme ve vzduchu, jsme ve vodě
Ze střech dolů k molu
Nikdy nebudu kráčet těmito ulicemi sám (byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady)
Jsme ve vzduchu, jsme ve vodě
Vyryté vlnami, neviditelný inkoust na stěnách
Byli jsme tady, byli jsme tady, byli jsme opravdu tady

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com