TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bonnie “prince” billy – no match

Interpret: bonnie “prince” billy - Název: no match 

Písňové texty a překlad: bonnie “prince” billy - no match Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bonnie “prince” billy! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bonnie “prince” billy a podívejte, jaké další písničky od bonnie “prince” billy máme v našem archívu, např. no match.

Původní

I'm no match for honest men

And I am no match for liars

I'm no match for those who have given up

When they are feeling tired

Can't put me up against the man

Who lets his fate just be

I'm no match for those who love the Lord

And they are no match for me

I've been a long time finding out

Oh, where I don't belong

And it's hard to say it's not escape

When I'm hanging right here in sorrow

Well, I love my dreams, God knows I do

And there's some of them, all of me

And there's raging through waking life will prove

Loving dreams keeps one youthful and free

Good god guides us, bad god leaves us

Good sea hides us, good earth gives

And good love fills us, bad love bleeds us

And bad fire kills us all, let me live

Honesty is a hindrance

When you want to be what's true

You can be a match for me

I'll be a match for you

I'll stand here and shout it down

And the ripple with the stream

Surrounded by such violent light

Showering over this wild refrain

The road of earth, the patch of time

As bad god leaves us free

Well, age may be a match for you

But it's no match for me

překlad

Nejsem soupeřem pro čestné muže

A nejsem soupeřem pro lháře

Nejsem soupeřem pro ty, kteří se vzdali.

Když se cítí unavení

Nemohou mě postavit proti muži

který nechá svůj osud být

Nejsem soupeřem pro ty, kdo milují Pána.

A ti se mi nevyrovnají

Dlouho jsem to zjišťoval

Kam nepatřím

A je těžké říct, že to není útěk

Když visím přímo tady ve smutku.

No, miluji své sny, Bůh ví, že ano

A je jich několik, všechno ze mě

A tam je běsnění skrz bdělý život ukáže.

Láska ke snům udržuje člověka mladého a svobodného.

Dobrý bůh nás vede, zlý bůh nás opouští

Dobré moře nás skrývá, dobrá země dává

A dobrá láska nás naplňuje, zlá láska nás vykrvuje

A zlý oheň nás všechny zabíjí, nech mě žít

Upřímnost je překážkou

Když chceš být tím, co je pravda

Můžeš být pro mě soupeřem

Já budu pro tebe zápasem

Budu tu stát a křičet to dolů

A vlní se proudem

Obklopen tak prudkým světlem

Pršící nad tímto divokým refrénem

Cesta země, záplata času

Jak nás zlý bůh nechává volné

No, věk může být pro tebe soupeřem

Ale pro mě ne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com