TEXTPREKLAD.COM

Interpret: bobaflex - Název: tears drip 

Písňové texty a překlad: bobaflex - tears drip Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bobaflex! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bobaflex a podívejte, jaké další písničky od bobaflex máme v našem archívu, např. tears drip.

Původní

I was born yesterday, 300 years ago
And there ain't no explanation
for this situation that I'm in
And I don't want to live forever,
that's just the way it's always been
All of the children I've had in my life,
I've watched them grow up and
grow old and then die
And my wives, Oh how I've missed my wives
Why won't the angels come take me away
[Chorus]
Tears drip, cause a quiver in your lip
When I remember the people that I've left behind
Tears drip, cause a quiver in your lip
When I remember the reason that I'm still alive
I am ever human being
It's this curse, It's this gift, It's the blood,
It's the blood And I am the chosen one
I am the chose one
[Chorus]
This can't go on forever (forever)
This can't go on forever
Somebody take me away
Somebody take me away

překlad

Narodil jsem se včera, před 300 lety
A neexistuje žádné vysvětlení
pro tuto situaci, ve které jsem
A nechci žít věčně,
tak to vždycky bylo
Všechny děti, které jsem měl v životě,
Sledoval jsem, jak vyrůstají a
zestárnout a pak zemřít
A moje manželky, ach, jak mi chyběly moje manželky
Proč mě andělé nepřijdou pryč?
[Refrén]
Slzy kapají, způsobují tihotání v rtu
Když si pamatuji lidi, které jsem po sobě zanechal
Slzy kapají, způsobují tihotání v rtu
Když si vzpomenu na důvod, proč jsem stále naživu
Jsem vždy lidská bytost
Je to tato kletba, Je to tento dar, Je to krev,
Je to krev A já jsem vyvolený
Jsem vyvolený
[Refrén]
To nemůže pokračovat věčně (navždy)
To nemůže trvat věčně
Někdo mě vezměte pryč
Někdo mě vezměte pryč

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com