TEXTPREKLAD.COM

Interpret: bobaflex - Název: guns a blazin 

Písňové texty a překlad: bobaflex - guns a blazin Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bobaflex! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bobaflex a podívejte, jaké další písničky od bobaflex máme v našem archívu, např. guns a blazin.

Původní

Guns A Blazing
Now I know now I know
That you're coming with your guns a blazing
There's nowhere to go
In the end it will be hell your facing
1944, surrounded by Fritz somewhere in France
Locked and loaded with the devil in my hands
I think of my wife and unborn child
It starts inside, it's something wild
Now now you're you're thinking thinking like a dying man
Who would question this world
Now now you're you're thinking thinking like a dying man
Just before the storm
I asked God what is life and why are we born?
He didn't say a thing
To hell with peace I'm coming out blasting
Now I know now I know
That you're coming with your guns a blazing
There's nowhere to go
In the end it will be hell your facing
I can hear German voices
Coming from the fog
This is it
This is it, this is my last stand
One clip left and a sharp bayonet
I think of my wife and unborn child
It starts inside it's something wild
Now now you're you're thinking thinking like a dying man
Who would question this world
Now now you're you're thinking thinking like a dying man

překlad

Zbraně planoucí
Teď vím, teď vím
Že jdeš s planoucími zbraněmi
Není kam jít
Nakonec to bude tvůj obličej
1944, obklopen Fritzem někde ve Francii
Zamčený a nabitý ďáblem v mých rukou
Myslím na svou ženu a nenarozené dítě
Začíná to uvnitř, je to něco divokého
Teď si teď myslíš, že myslíš jako umírající muž
Kdo by zpochybňoval tento svět
Teď si teď myslíš, že myslíš jako umírající muž
Těsně před bouří
Zeptal jsem se Boha, co je život a proč se rodíme?
Neřekl nic
Do pekla s mírem vycházím trhací
Teď vím, teď vím
Že jdeš s planoucími zbraněmi
Není kam jít
Nakonec to bude tvůj obličej
Slyším německé hlasy
Přichází z mlhy
To je ono
To je ono, toto je můj poslední postoj
Jeden klip vlevo a ostrý bajonet
Myslím na svou ženu a nenarozené dítě
Začíná to uvnitř, je to něco divokého
Teď si teď myslíš, že myslíš jako umírající muž
Kdo by zpochybňoval tento svět
Teď si teď myslíš, že myslíš jako umírající muž

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com