TEXTPREKLAD.COM

Interpret: bobaflex - Název: doom walker 

Písňové texty a překlad: bobaflex - doom walker Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bobaflex! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bobaflex a podívejte, jaké další písničky od bobaflex máme v našem archívu, např. doom walker.

Původní

Warning, warning
The planet earth is under attack
Run for your fucking lives
Now, now begins the invasion
Stay in attack formation
Blast every human in your sights
Rape this planet for its life
[Chorus]
I am the conqueror of your species
Doom walker, of the galaxy
I will Destroy
I will Destroy
I will Destroy
I will Destroy
I am from another planet
You will never understand it
We are a race that likes to acquire things
Alien warlords come through a space warp
They swarm the cities and man is a refugee
Last chance, five pilots, stealth fighters
Armed with nukes to shoot the mother ship down
Fight! Are you ready to fight?
Die! Are you ready to die?
Here they come now!
Rape this planet for its life
[Chorus]
I can see your face in the clouds
So we moved deep, under the ground

překlad

Varování, varování
Planeta Země je pod útokem
Utíkej o své zasrané životy
Teď, teď začíná invaze
Zůstaňte ve formaci útoku
Odstřelte každého člověka ve vašich pohledech
Znásilněte tuto planetu o její život
[Refrén]
Jsem dobyvatelem vašeho druhu
Chodec zkázy, galaxie
Zničím
Zničím
Zničím
Zničím
Jsem z jiné planety
Nikdy to nepochopíš
Jsme závod, který rád získává věci
Mimozemští válečníci procházejí vesmírným warpem
Rojí se městy a člověk je uprchlík
Poslední šance, pět pilotů, tajní bojovníci
Vyzbrojeni jadernými zbraněmi, aby sestřelili mateřskou loď
Boj! Jste připraveni bojovat?
Zemřít! Jste připraveni zemřít?
Už jsou tady!
Znásilněte tuto planetu o její život
[Refrén]
Vidím tvou tvář v oblacích
Takže jsme se přesunuli hluboko pod zem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com