TEXTPREKLAD.COM

Interpret: bobaflex - Název: bullseye 

Písňové texty a překlad: bobaflex - bullseye Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bobaflex! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bobaflex a podívejte, jaké další písničky od bobaflex máme v našem archívu, např. bullseye.

Původní

Way-yu, way-yu, way-yu
Way-yu, way-yu, way-yu
Just like that bam, bam
You was out there with a bullseye
On your chest, tryin' to catch lead
She was out there with a bullseye
On her chest, tryin' to catch lead
MTV puttin' killers on the screen
Children dance to a song where murder is the theme
Responsibility! Who's to blame?
Never blame the labels or the artists
Heavens, no, no no
It started in California, so you wanna be a thug?
You got your gun in your hands
And you're keepin' it real
But John Wayne belongs in the movies
Where bullets aren't real
Way-yu, way-yu, way-yu
Way-yu, way-yu, way-yu
Just like that bam
You was out there with a bullseye
On your chest tryin' to catch lead
She was out there with a bullseye
On her chest tryin' to catch lead
I don't know what I've been told
Violence turns an album into gold
500,000 sold! Jay-Z wasn't talkin' about you
Singin' about you, you got it all mixed up
The kids are overreacting, so you wanna be a thug?
You got your gun in your hands
And you're keepin' it real
But John Wayne belongs in the movies
Where bullets aren't real
Suburban children, don't you know you can?
Don't you know you can die?
You ain't from the ghetto, my friend
Don't you know you can? Don't you know?
You're so stupid, careless, delusional, dangerous child
You're so stupid, careless, delusional, dangerous child
I pull the trigga, I pull the trigga, trigga, trigga
Be- bang bang, I pull the trigga
Be- bang bang, I pull the trigga
I won't cry when you die, I won't cry
You're so stupid, careless, delusional, dangerous
Way-yu, way-yu
Just like that bam, just like that bam
You was out there with a bullseye on your
Chest chest, catch lead
You was out there with a bullseye on your
Chest chest, catch lead

překlad

Way-yu, way-yu, way-yu
Way-yu, way-yu, way-yu
Stejně jako ten bum, bum
Byl jsi tam venku s terčem
Na hrudi se snažíš chytit olovo
Byla tam venku s terčem
Na její hrudi se snaží chytit olovo
MTV dává zabijáky na obrazovku
Děti tancují na píseň, kde je tématem vražda
Odpovědnost! Kdo za to může?
Nikdy neobviňujte štítky ani umělce
Nebe, ne, ne ne
Začalo to v Kalifornii, takže chceš být kriminálník?
Máš zbraň v rukou
A ty to pořád udržuješ
Ale John Wayne patří do filmů
Kde kulky nejsou skutečné
Way-yu, way-yu, way-yu
Way-yu, way-yu, way-yu
Stejně jako ten bum
Byl jsi tam venku s terčem
Na hrudi se snažíš chytit olovo
Byla tam venku s terčem
Na hrudi se snaží chytit olovo
Nevím, co mi bylo řečeno
Násilí mění album ve zlato
500 000 prodáno! Jay-Z o tobě nemluvil
Když o tobě zpívám, máš to všechno zamotané
Děti přehnaně reagují, takže chcete být kriminálníkem?
Máš zbraň v rukou
A ty to pořád udržuješ
Ale John Wayne patří do filmů
Kde kulky nejsou skutečné
Předměstské děti, nevíte, že můžete?
Copak nevíš, že můžeš zemřít?
Nejsi z ghetta, příteli
Copak nevíš, že můžeš? Nevíš?
Jsi tak hloupé, neopatrné, klamné a nebezpečné dítě
Jsi tak hloupé, neopatrné, klamné a nebezpečné dítě
Vytáhnu trigga, vytáhnu trigga, trigga, trigga
Zatraceně, zatáhnu za triggu
Zatraceně, zatáhnu za triggu
Nebudu plakat, když zemřeš, nebudu plakat
Jsi tak hloupý, neopatrný, klamný, nebezpečný
Way-yu, way-yu
Stejně jako ten bum, stejně jako ten bum
Byl jsi tam venku s terčem
Hrudník, chytit olovo
Byl jsi tam venku s terčem
Hrudník, chytit olovo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com