TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bob dylan – drifter’s escape

Interpret: bob dylan - Název: drifter’s escape 

Písňové texty a překlad: bob dylan - drifter’s escape Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bob dylan! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bob dylan a podívejte, jaké další písničky od bob dylan máme v našem archívu, např. drifter’s escape.

Původní

[Verse 1]

“Oh, help me in my weakness”

I heard the drifter say

As they carried him from the courtroom

And were taking him away

“My trip hasn’t been a pleasant one

And my time it isn’t long

And I still do not know

What it was that I’ve done wrong”

[Verse 2]

Well, the judge, he cast his robe aside

A tear came to his eye

“You fail to understand,” he said

“Why must you even try?”

Outside, the crowd was stirring

You could hear it from the door

Inside, the judge was stepping down

While the jury cried for more

[Verse 3]

“Oh, stop that cursed jury”

Cried the attendant and the nurse

“The trial was bad enough

But this is ten times worse”

Just then a bolt of lightning

Struck the courthouse out of shape

And while ev’rybody knelt to pray

The drifter did escape

překlad

[Verš 1]

"Ó, pomoz mi v mé slabosti"

Slyšel jsem tuláka říkat

Když ho odnášeli ze soudní síně

A odváděli ho pryč

"Moje cesta nebyla příjemná.

A můj čas není dlouhý

A já stále nevím

Co jsem udělal špatně"

[Verš 2]

Nuže, soudce, odhodil svůj plášť.

Slza se mu v oku zaleskla

"Nechápeš," řekl

"Proč se vůbec musíš snažit?"

Venku se dav vzbouřil.

Bylo to slyšet už ode dveří.

Uvnitř soudce ustupoval.

Zatímco porota volala po dalších

[Verš 3]

"Ach, zastavte tu prokletou porotu"

Křičel ošetřovatel a sestra

"Soud byl dost špatný

Ale tohle je desetkrát horší"

Vtom se ozval blesk

vyvedl soudní budovu z míry

A zatímco všichni klečeli a modlili se.

Tulák utekl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com