TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • bob carlisle – i m gonna be ready

Interpret: bob carlisle - Název: i m gonna be ready 

Písňové texty a překlad: bob carlisle - i m gonna be ready Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bob carlisle! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od bob carlisle a podívejte, jaké další písničky od bob carlisle máme v našem archívu, např. i m gonna be ready.

Původní

(Bobby C.)
Right over here now, children
(Talk to me)
Oh, we can talk about anything at all
(What do you see?)
I can see all the lonely people
All of them looking for the answer
All of them listening for that call
(Poverty)
The likes of which I can't seem to remember
(Disparity)
The likes of which I just can't recall
(So how can it be?)
That even with the hope that we have inside us
Still we seem to let those things divide us
That don't amount to anything at all
All your life, you've been prepared
For this single, precious moment in time, oh
When Jesus calls, what will you say?
I'm here and I am Yours and my answer, Lord, is
Yes, I'm gonna be ready, I wanna be able
To answer Your every call
Oh yes, I'm much more than willing
I've got a desire that's burning like a flame
I'm gonna be ready when You call my name
([Incomprehensible])
Right over here, now, children
(Talk to me)
Anything that's on your mind
(What do you see)
What I can see all the hungry children
Being denied a decent meal to fill them
I feel no fault of their own
All it takes is simple faith
To turn the situation around, oh
Love can break the strongest chains
So I'm here and I'm ready and my heart is saying
Yes, I'm gonna be ready, I wanna be able
To answer Your every call
Oh yes, I'm much more than willing
I've got a desire that's burning like a flame
I'm gonna be ready when You call my name
Just let me be Your hands
Let me touch the heart of this broken world
Father, just give me Your command
And I'll do anything, I'll go anywhere
Oh yes, I'm gonna be ready, I wanna be able
To answer Your every call
Oh yes, I'm much more than willing
I've got a desire that's burning like a flame
I'm gonna be ready when You call my name
Lord, when You call my name
Oh yes, I'm gonna be ready, I wanna be able
Oh yes, I'm much more than willing
I'm gonna be ready, I wanna be able
Oh yes, I'm much more than willing
I'm gonna be ready, I wanna be able
Oh yes, I'm much more than willing

překlad

(Bobby C.)
Právě tady, děti
(Mluv se mnou)
Můžeme mluvit vůbec o všem
(Co vidíš?)
Vidím všechny osamělé lidi
Všichni hledají odpověď
Všichni poslouchali toto volání
(Chudoba)
Zdá se mi, že si to nepamatuji
(Disparita)
Líbí se mi, na které si prostě nemohu vzpomenout
(Tak jak to může být?)
Že i s nadějí, kterou máme v sobě
Zdá se, že nás tyto věci stále rozdělují
To neznamená vůbec nic
Celý život jsi byl připraven
Pro tento jediný vzácný okamžik v čase, ach
Když Ježíš zavolá, co řeknete?
Jsem tady a jsem Tvůj a moje odpověď, Pane, je
Ano, budu připraven, chci být schopen
Přijmout každý váš hovor
Ach ano, jsem mnohem víc než ochotný
Mám touhu, která hoří jako plamen
Budu připraven, až zavoláš moje jméno
([Nepochopitelný])
Právě tady, děti
(Mluv se mnou)
Cokoli máte na mysli
(Co vidíš)
Co vidím všechny hladové děti
Bylo jim odepřeno slušné jídlo, aby je naplnili
Necítím žádnou jejich chybu
Stačí jednoduchá víra
Aby se situace zvrátila, oh
Láska může zlomit nejsilnější řetězy
Takže jsem tady a jsem připraven a moje srdce říká
Ano, budu připraven, chci být schopen
Přijmout každý váš hovor
Ach ano, jsem mnohem víc než ochotný
Mám touhu, která hoří jako plamen
Budu připraven, až zavoláš moje jméno
Jen mě nech být tvými rukama
Dovolte mi dotknout se srdce tohoto rozbitého světa
Otče, dej mi jen rozkaz
A udělám cokoli, půjdu kamkoli
Ach ano, budu připraven, chci být schopen
Přijmout každý váš hovor
Ach ano, jsem mnohem víc než ochotný
Mám touhu, která hoří jako plamen
Budu připraven, až zavoláš moje jméno
Pane, když říkáš mé jméno
Ach ano, budu připraven, chci být schopen
Ach ano, jsem mnohem víc než ochotný
Budu připraven, chci být schopen
Ach ano, jsem mnohem víc než ochotný
Budu připraven, chci být schopen
Ach ano, jsem mnohem víc než ochotný

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com