TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • bob carlisle – butterfly kisses live

Interpret: bob carlisle - Název: butterfly kisses live 

Písňové texty a překlad: bob carlisle - butterfly kisses live Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bob carlisle! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od bob carlisle a podívejte, jaké další písničky od bob carlisle máme v našem archívu, např. butterfly kisses live.

Původní

There's two things I know for sure
She was sent here from heaven,
And she's daddy's little girl.
As I drop to my knees by her bed at night,
She talks to Jesus, and I close my eyes.
And I thank god for all of the joy in
My life, but most of all, for
Butterfly kisses after bedtime prayer.
Stickin' little white flowers all up in her hair.
"Walk beside the pony
Daddy, it's my first ride."
"I know the cake looks funny,
Daddy, but I sure tried."
Oh, with all that I've done wrong,
I must have done something right
To deserve a hug every morning,
And butterfly kisses at night.
Sweet sixteen today,
She's looking like her mamma
A little more every day.
One part woman, the other part girl.
To perfume and makeup,
From ribbons and curls.
Trying her wings out in a great
Big world. but I remember
Butterfly kisses after bedtime prayer.
Stickin' little white flowers all up in her hair.
"You know how much I love you daddy,
But if you don't mind,
I'm only gonna kiss you on the cheek this time."
Oh with all that I've done wrong,
I must have done something right.
To deserve her love every morning,
And butterfly kisses at night.
All the precious time
Ohhh like the wind, when the years go by
Precious butterfly
Spread your wings and fly
She'll change her name today.
She'll make a promise,
And I'll give her away.
Standing in the bride room
Just staring at her,
She asked me what I'm thinking,
And I said "I'm not sure,
I just feel like I'm losing my baby girl."
Then she leaned over and gave me
Butterfly kisses, with her mama there
Sticking little white flowers all up in her hair
"Walk me down the aisle daddy, it's just
About time"
"Does my wedding gown look pretty Daddy?"
"Daddy don't cry"
Oh with all that I've done wrong,
I must have done something right
To deserve her love every morning,
And butterfly kisses
I couldn't ask god for more, man, this is
What love is
I know I've gotta let her go, but I'll always
Remember
Every hug in the morning, and butterfly kisses

překlad

Vím jistě dvě věci
Byla sem poslána z nebe,
A ona je tátova malá holčička.
Když jsem v noci padl na kolena k její posteli,
Mluví s Ježíšem a já zavírám oči.
A děkuji bohu za všechnu tu radost
Můj život, ale hlavně pro
Motýlí polibky po modlitbě před spaním.
Lepící malé bílé květy ve vlasech.
„Jdi vedle poníka
Tati, je to moje první jízda. “
„Vím, že dort vypadá legračně,
Tati, ale určitě jsem to zkusil. “
Oh, se vším, co jsem udělal špatně,
Musela jsem udělat něco správně
Zasloužit si objetí každé ráno,
A motýlí polibky v noci.
Sladkých šestnáct dnes,
Vypadá jako její matka
Každý den trochu víc.
Jedna část žena, druhá část dívka.
K parfémování a líčení
Ze stužek a kadeří.
Skvěle zkouší její křídla
Velký svět. ale pamatuji si
Motýlí polibky po modlitbě před spaním.
Lepící malé bílé květy ve vlasech.
„Víš, jak moc tě miluji, tati,
Ale pokud vám to nevadí,
Tentokrát tě políbím jen na tvář. “
Oh se vším, co jsem udělal špatně,
Musela jsem udělat něco správně.
Zasloužit si její lásku každé ráno,
A motýlí polibky v noci.
Všechen drahocenný čas
Ach, jako vítr, když roky utíkají
Vzácný motýl
Roztáhni křídla a leť
Dnes si změní jméno.
Dá slib,
A dám ji pryč.
Stojící v pokoji nevěsty
Jen na ni zírám,
Zeptala se mě, na co myslím
A já řekl: „Nejsem si jistý,
Jen mám pocit, že ztrácím svou holčičku. “
Potom se naklonila a dala mi
Motýlí polibky, s její matkou
Ve vlasech lepila malé bílé květy
„Projdi mě uličkou, tati, to je prostě
Načase"
„Vypadá moje svatební šaty pěkně, tati?“
"Tati neplač"
Oh se vším, co jsem udělal špatně,
Musela jsem udělat něco správně
Zasloužit si její lásku každé ráno,
A motýlí polibky
Nemohl jsem žádat boha o víc, člověče, tohle je
Co je to láska
Vím, že ji musím nechat jít, ale vždycky
Pamatovat
Každé ráno objetí a motýlí polibky

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com