TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blue öyster cult – blue öyster cult

Interpret: blue öyster cult - Název: blue öyster cult 

Písňové texty a překlad: blue öyster cult - blue öyster cult Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blue öyster cult! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blue öyster cult a podívejte, jaké další písničky od blue öyster cult máme v našem archívu, např. blue öyster cult.

Původní

[Verse 1: Albert Bouchard]

I am becalmed in virtue

Lost to nothing on a bay of dreams

Warm weather and a holocaust

The tears of God flow as I bleed

Left to die by two good friends

Abandoned me and put to sleep

On a shore where oyster beds seem plush as down

And ripe enough for the Luxor dream

[Bridge: Donald Roeser]

Recall the dream of Luxor

How fluids will arrive

As if by call or schedule

Resume through the morning tide

Where entry is by seaweed gate

And plan the plan of dreams

To lose oneself in reverb

In all that is and all that seems

[Chorus: Donald Roeser & Albert Bouchard]

So ladies, fish, and gentlemen

Here's my angled dream

See me in the blue sky bag

And meet me by the sea

[Verse 2: Albert Bouchard]

The oyster boys are swimming now

To claim me back from the dead

The creatures back from vertigo

They fear to fall but haven't fell

Will reclaim tries and try again

[Bridge: Donald Roeser]

The oyster boys are swimming now

Hear them chatter on the tide

Of the lost and language lost

Hear them chatter on the tide

(We understand, we understand, we understand)

And so do I

(We understand, we understand)

But fright is real and so am I

[Chorus: Donald Roeser & Albert Bouchard]

So ladies, fish, and gentlemen

Here's my angled dream

See me in the blue sky bag

And meet me by the sea

[Verse 3: Albert Bouchard]

The entry to lost vestibule

Opens on the bay

An instant shape of mercury

Lost and then retained

An instant is an eyelash

Caught on the tide

Imaginos!

Below this bay

And then besides…

[Bridge: Donald Roeser]

The oyster boys are swimming now

One deal is what we made

Forest keys and whirlwind cold

Green trees too and keys of gold

Even locks that won't explode

When the skies become a scroll

Having lost its interest

See that's the deal we made

Just to join the Öyster Cult

The Blue Öyster Cult

[Outro: Donald Roeser]

We understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand—Blue Öyster Cult

We understand, we understand, we understand

překlad

[Verš 1: Albert Bouchard]

Jsem zmítán ctností

Ztracen k ničemu v zátoce snů

Teplé počasí a holocaust

Boží slzy tečou, když krvácím.

Dva dobří přátelé mě nechali zemřít.

Opustili mě a uspali

Na břehu, kde se ústřice zdají být plyšové jako peří.

A dost zralá pro sen o Luxoru

[Most: Donald Roeser]

Vzpomeň si na sen o Luxoru

Jak tekutiny dorazí

Jako na zavolanou nebo podle rozpisu

Pokračovat skrze ranní příliv

Kde vstup je branou z mořských řas

A naplánuj plán snů

Ztratit se v dozvuku

Ve všem, co je, a ve všem, co se zdá

[Sbor: Donald Roeser & Albert Bouchard]

Takže dámy, ryby a pánové

Tady je můj úhlový sen

Uvidíme se v modrém nebeském pytli

A potkáme se u moře

[Sloka 2: Albert Bouchard]

Ústřiční chlapci teď plavou

Aby mě vzkřísili z mrtvých

Stvoření zpět ze závrati

Bojí se spadnout, ale nespadli

Vrátí se pokusy a zkusí to znovu

[Most: Donald Roeser]

Ústřiční chlapci teď plavou

Slyšet je štěbetat na přílivu

O ztracených a ztraceném jazyce

Slyšet je štěbetat na přílivu

(Rozumíme, rozumíme, rozumíme)

A já taky

(Rozumíme, rozumíme)

Ale strach je skutečný a já také

[Sbor: Donald Roeser & Albert Bouchard]

Takže dámy, ryby a pánové

Tady je můj úhlový sen

See me in the blue sky bag

A potkáme se u moře

[Sloka 3: Albert Bouchard]

Vchod do ztracené předsíně

Otevírá se v zálivu

Okamžitý tvar rtuti

Ztracený a pak zachovaný

Okamžik je řasa

Zachycená na přílivu

Imaginos!

Pod touto zátokou

A pak kromě toho...

[Most: Donald Roeser]

Ústřiční chlapci teď plavou

Jednu dohodu jsme uzavřeli

Lesní klíče a vichřice studená

Zelené stromy taky a klíče zlaté

I zámky, které nevybuchnou

Když se nebe stane svitkem

Ztratil zájem

Vidíš, takovou dohodu jsme uzavřeli

Jen abychom se připojili ke kultu Öyster

Modrý Öyster Cult

[Outro: Donald Roeser]

Rozumíme, rozumíme - Blue Öyster Cult

Rozumíme, rozumíme - Blue Öyster Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Öyster Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme-Blue Öyster Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Eyes Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Eyes Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Eyes Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Eyes Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Eyes Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Oyster Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Öyster Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Oyster Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Eyes Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme - Blue Eyes Cult

Rozumíme, rozumíme, rozumíme

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com