TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blue october – the answers

Interpret: blue october - Název: the answers 

Písňové texty a překlad: blue october - the answers Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blue october! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blue october a podívejte, jaké další písničky od blue october máme v našem archívu, např. the answers.

Původní

If I can't crawl inside of you

I'm laughing with a broken face

I stumble across my self esteem

But to picture the pleasure is making me want my space

Understand

That God wrapped you like a bow

But in my head

There's some shelves that need cleaning

From basement to ceiling, control

If what you're seeing is an open book

That's great 'cause I'm an open book

But I'm real shy

There's a part of me seeking and desperately needing to open up

That's strange 'cause I'm an open book, a confused boy

I'm an automatic steeple for depressed and lonely people

My heart while in its cage

Give and not receive a thing

But the only funny thing is that I don't know how to give myself advice

I've got this post dramatic thing

I've got this tattoo of a ring that lies

Around my wedding finger and that's where I want to state this claim

That I've got to learn to live and dream

Before I go and get myself in love

In love

Before, before, before I go and get myself in love

There's Zoloft, Welbutrin, there's Paxil that's proven, no side effects

But the rest left unnamed 'cause they worked like a charm on me

But when your saving is drying

You can't stop from crying

You've got to suck it up

You're not her buttercup

You're not her favorite book

And I am an automatic steeple for depressed and lonely people

My heart while in its cage

Give and not receive a thing

But the only funny thing is that I don't know how to give myself advice

I've got this post dramatic thing

I've got this tattoo of a ring that lies

Around my wedding finger and that's where I want to state this claim

That I've got to learn to live and dream

Before I go and get myself in love

In love

Before, before, before I go and get myself in love

překlad

Když do tebe nemůžu vlézt.

Směju se s rozbitou tváří

Narážím na svou sebeúctu

Ale představit si to potěšení mě nutí chtít svůj prostor

Pochopit

Že Bůh tě zabalil jako mašli

Ale v mé hlavě

Je tam pár polic, které potřebují uklidit

Od sklepa až ke stropu, kontrola

Jestli to, co vidíš, je otevřená kniha

To je skvělé, protože já jsem otevřená kniha.

Ale já jsem opravdu plachý

Je tu část mě, která hledá a zoufale se potřebuje otevřít

To je divné, protože jsem otevřená kniha, zmatený chlapec.

Jsem automatická věž pro lidi v depresi a osamělé.

Mé srdce, zatímco ve své kleci

Dávat a nic nepřijímat

Ale jediná legrace je, že nevím, jak si poradit.

Mám tuhle postdramatickou věc

Mám to tetování prstenu, který lže

Kolem mého snubního prstu a tam chci uvést toto tvrzení.

Že se musím naučit žít a snít.

Než se zamiluju

V lásce

Než, než, než se zamiluju.

Je tu Zoloft, Welbutrin, je tu Paxil, který je osvědčený, bez vedlejších účinků.

Ale zbytek nechal beze jména, protože na mě zabíraly jako kouzlo.

Ale když tvé úspory vysychají

Nemůžeš přestat plakat

Musíš se s tím smířit

Ty nejsi její máslo

Nejsi její oblíbená kniha

A já jsem automatická věž pro depresivní a osamělé lidi

Mé srdce, když je v kleci

Dávám a nic nedostávám

Ale jediná legrace je, že si neumím poradit.

Mám tuhle post dramatickou věc

Mám to tetování prstenu, který lže

Kolem mého snubního prstu a tam chci uvést toto tvrzení.

Že se musím naučit žít a snít.

Než se zamiluju

V lásce

Než, než, než se zamiluju.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com