TEXTPREKLAD.COM

Interpret: blue october - Název: james 

Písňové texty a překlad: blue october - james Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blue october! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blue october a podívejte, jaké další písničky od blue october máme v našem archívu, např. james.

Původní

Kneel down

Close your eyes

Hit the ground

I want you to, to kneel all day

Alone in this desolate cave

So I said

Scream if you want to

Cause no one is around

I want you to

To scream all day

'Cause there's eleven words that I've rehearsed to say

And I say

How I love to hate you! (repeat)

You're

Not so brave

When I'm the snake

And you're my prey

Let me tell you I'll eat all day

Alone in this desolate cave

So I say

Squeal if you want to

Cause no

No one is around

I want you to

To squeal all day

'Cause there's eleven words that I've rehearsed to say

And I say

How I love to hate you! (repeat)

James, how I love to hate you

Oh, how I love

How I love to hate you

překlad

Poklekněte na kolena

Zavřete oči

Udeřte se o zem

Chci, abys klečel celý den.

Sám v této opuštěné jeskyni

Tak jsem řekl

Křič, jestli chceš

Protože nikdo není nablízku

Chci, abys

Křičet celý den

Protože je tu jedenáct slov, která jsem si nacvičil říkat.

A já říkám

Jak rád tě nenávidím! (opakování)

Ty jsi

Nejsi tak statečný

Když já jsem had

A ty jsi moje kořist

Řeknu ti, že budu jíst celý den

Sám v této opuštěné jeskyni

Tak říkám.

Kvíkni, jestli chceš

Protože ne

Nikdo není nablízku

Chci, abys

Kvičet celý den

'Cause there's eleven words that I've re repeeted to say

A já říkám

Jak rád tě nenávidím! (opakování)

Jamesi, jak ráda tě nenávidím

Oh, how I love

Jak ráda tě nenávidím

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com