TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blowsight – how i get what i deserve

Interpret: blowsight - Název: how i get what i deserve 

Písňové texty a překlad: blowsight - how i get what i deserve Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blowsight! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blowsight a podívejte, jaké další písničky od blowsight máme v našem archívu, např. how i get what i deserve.

Původní

Whatever happened to joy?

Whatever happened to luxury?

Whatever happened to girl meets boy?

Whatever happened to me?

Whatever happened to fame?

Whatever happened to Baby Jane?

You know I never stop thinking

And it's keeping me strong

That is how (that is how)

How I get what I deserve

We are bleeding more

Hideout looking for war

To the pain

to the stars

There is more, and I know who we are

We can't stop them all

We sure can try to break the wall

From the rain

To the lies

Now you know how I get what deserve

Whatever happened to smiles?

whatever happened to complexity?

whatever happened to your soon to be

when the burden is not me?

Whatever happened to love?

A simple word, never been used

the only word you dare not to choose

But I do -

That is how (that is how)

How I get what I deserve

We are bleeding more

Hideout looking for war

To the pain

to the stars

There is more, and I know who we are

We can't stop 'em all

We sure can try to break the wall

From the rain (and the pain)

To the lies

Now you know how I get what deserve

Take the left, take the right

Use the Smith n Wesson

Take the right, do it wrong

you will learn a lesson

Take the left, take the right

Use the Smith n Wesson

Take the right, do it wrong -

And I'll dedicate every song

We are bleeding more

Hideout looking for war

To the pain

to the stars

There is more, and I know who we are

We can't stop them all

We sure can try to break the wall

From the rain (and the pain)

To the lies

Now you know how I get what deserve

To the pain

to the stars

There is more, and I know who we are

From the rain (and the pain)

To the lies

Now you know how I get what deserve

překlad

Co se stalo s radostí?

Kam se poděl luxus?

Kam se podělo setkání dívky s chlapcem?

Co se stalo se mnou?

Co se stalo se slávou?

Co se stalo s Baby Jane?

Víš, že nikdy nepřestanu přemýšlet

A to mě drží silnou

To je jak (to je jak)

Jak dostanu, co si zasloužím

Krvácíme víc

Úkryt hledá válku

Na bolest

Na hvězdy

Je toho víc a já vím, kdo jsme

Nemůžeme je všechny zastavit

Určitě se můžeme pokusit prolomit zeď

Od deště

Až po lži

Teď už víš, jak dostanu, co si zasloužím

Co se stalo s úsměvy?

Co se stalo se složitostí?

Co se stalo s tvou brzkou

Když to břemeno nejsem já?

Co se stalo s láskou?

Jednoduché slovo, které nikdy nebylo použito

Jediné slovo, které se neodvažuješ zvolit

Ale já ano -

To je jak (to je jak)

Jak dostanu, co si zasloužím

Krvácíme víc

Úkryt hledá válku

Na bolest

Na hvězdy

Je toho víc a já vím, kdo jsme

Nemůžeme je všechny zastavit

Určitě se můžeme pokusit prolomit zeď

Od deště (a bolesti)

Ke lžím

Teď už víš, jak dostanu, co si zasloužím

Vlevo, vpravo

Použij Smith n Wesson

Take the right, do it wrong

dostaneš lekci

Vezmi to vlevo, vezmi to vpravo

Použijte Smith n Wesson

Vezměte to zprava, udělejte to špatně -

A každou píseň věnuji

Krvácíme víc

Úkryt hledá válku

Na bolest

Hvězdám

Je toho víc a já vím, kdo jsme

Nemůžeme je všechny zastavit

Určitě se můžeme pokusit prolomit zeď

Od deště (a bolesti)

Ke lžím

Teď už víš, jak dostanu, co si zasloužím

Na bolest

Na hvězdy

Je toho víc a já vím, kdo jsme

Z deště (a bolesti)

Ke lžím

Teď už víš, jak dostanu, co si zasloužím

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com