TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – white trash anthem

Interpret: blood for blood - Název: white trash anthem 

Písňové texty a překlad: blood for blood - white trash anthem Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. white trash anthem.

Původní

Have you ever prayed to the night sky?
Under one of them cold street lights?
Watched another stolen car drive by,
lose your hope and say
"This is where I'll die"?
But you try to say you know me.
But you try to say you're from my world.
Well, have you ever gone to sleep to the sounds of the gunshots, sirens,violence all alone?
They wanna break me down. Hope I can hold my ground.
Your world is MTV. Spring breaks and ecstasy.
You'll get your hopes and you'll get your dreams.
Well, that choice wasn't there for me.
My world remains unseen (unseen by you).
Poverty, no family,
Broken homes and broken dreams,
I fall upon the thorns of life. I bleed.
They want to break me down. I won't back down.
They try to break me down. Hope I can hold my ground.
I ain't your kinda white. I ain't that kinda white.
Never be your kinda white, I'll never be your kind 'cause you made me
outcast.
I ain't your kindawhite. I've never been your kinda white.
I ain't that kinda white 'cause I'm a lowlife outcast piece of white trash.
(Let's Go!)
Five years on down the road. Two kids and a high paying job,
picket fence and a college degree.
Well, that choice wasn't there for me.
This path on which I walk. It ain't a game and it ain't all talk.
This is all I ever had.
This is all they ever let me have.
I ain't ever been nor will I ever be another blind eye in society.
I seen the way it was for the people like me.
I seen the way it was for the families so...
Have you ever prayed to the night sky?
Under one of them cold street lights?
Watched another stolen car drive by, lost your hope and said
"This is where I'll die"?
I ain't I your kinda white. I ain't that kinda white.
I'll never be your kinda white, I'll never be your kind 'cause you made me
outcast.
I ain't your kinda white. I've never been your kinda white.
I ain't that kinda white 'cause I'm a lowlife outcast piece of white trash
If your offended by this song
Well I'm fucking offended about the way i had to grow up
So who's really been slighted
(Let's go!)
Have you ever prayed to the night sky?
Under one of them cold street lights?
Watched another stolen car drive by, lost your hope and said
"This is where I'll die"?
I never had enough money or enough privilege to be white
I'm white trash, and society better learn to recognise the difference

překlad

Modlili jste se někdy k noční obloze?
Pod jedním z nich studené pouliční osvětlení?
Sledoval další ukradené auto,
ztratit naději a říct
„Tady umřu“?
Ale snažíš se říct, že mě znáš.
Ale snažíš se říct, že jsi z mého světa.
No, už jsi někdy šel spát za zvuků výstřelů, sirén, násilí úplně sám?
Chtějí mě rozebrat. Doufám, že se dokážu držet při zemi.
Váš svět je MTV. Jarní prázdniny a extáze.
Dostanete své naděje a dostanete své sny.
Ta volba tu pro mě nebyla.
Můj svět zůstává neviditelný (neviditelný vámi).
Chudoba, žádná rodina,
Rozbité domy a rozbité sny,
Padám na trny života. Krvácím.
Chtějí mě rozebrat. Neustoupím.
Snaží se mě rozebrat. Doufám, že se budu moci držet.
Nejsem váš druh bílý. Nejsem tak docela bílý.
Nikdy nebudu tvůj druh bílý, nikdy nebudu tvůj druh, protože jsi mě udělal
vyvrženec.
Nejsem tvůj milý běloch. Nikdy jsem nebyl tvůj druh bílý.
Nejsem tak trochu bílý, protože jsem vyděděný kus bílého odpadu.
(Pojďme!)
Pět let po silnici. Dvě děti a dobře placená práce,
plotem a vysokoškolským vzděláním.
Ta volba tu pro mě nebyla.
Tato cesta, po které kráčím. Není to hra a není to všechno řeč.
To je vše, co jsem kdy měl.
To je vše, co mi kdy dovolili.
Nikdy jsem nebyl ani nebudu dalším slepým okem ve společnosti.
Viděl jsem, jak to bylo pro lidi, jako jsem já.
Viděl jsem, jak to bylo pro rodiny, takže ...
Modlili jste se někdy k noční obloze?
Pod jedním z nich studené pouliční osvětlení?
Sledoval, jak projíždí další ukradené auto, ztratil naději a řekl
„Tady umřu“?
Nejsem tvůj druh bílé. Nejsem tak docela bílý.
Nikdy nebudu tvůj druh bílý, nikdy nebudu tvůj druh, protože jsi mě stvořil
vyvrženec.
Nejsem váš druh bílý. Nikdy jsem nebyl tvůj druh bílý.
Nejsem tak trochu bílý, protože jsem vyděděný kus bílého odpadu
Pokud vás tato píseň urazila
No, kurva jsem uražený z toho, jak jsem musel vyrůst
Takže kdo byl opravdu opovržený
(Pojďme!)
Modlili jste se někdy k noční obloze?
Pod jedním z nich studené pouliční osvětlení?
Sledoval, jak projíždí další ukradené auto, ztratil naději a řekl
„Tady umřu“?
Nikdy jsem neměl dost peněz ani dostatek privilegií na to, abych byl bílý
Jsem bílý odpad a společnost se lépe naučí rozpoznávat rozdíl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com