TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – the strain

Interpret: blood for blood - Název: the strain 

Písňové texty a překlad: blood for blood - the strain Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. the strain.

Původní

You'll never know the hate that I've known
Though you'll pretend that you hear
You're privileged You could never understand
So I will hurt you and you'll see
Desperate indignant with life's how I feel
Struggling to cope with it
Can't let them break my beliefs
Try hard (but) must realize
Life is just passing me by
Nothing comes easy in this world
Uphill battles ahead
Must correct the gross misuse
Of justice and liberty
We must stand up before it's too late
While they bitch and moan and say
That it offends them or someone else
Then we'll become a silent tolerate state
The want to better our way of life
To accept and not to question it
They say that's the way it should be
I think therefore I disagree
Anything I say is wrong
What they decide is what it must be
The sheep are quick to believe
My hate no one can take that from me
Anger the pain the strain
Brewing to explode
Anger the pain the strain
I look towards the future and see
That there's nothing set aside there for me
But a lonely death
With no one to mourn for my passing
Because I'll be another rebel dead
That made no difference in this nation
That doesn't like to hear the truth
Which is
Anger the pain the strain
I'll leave a fuckin scare
Anger the pain the strain
In this elitist life
Anger the pain the strain
In this elitist life
Anger the pain the strain
Cause my hate will overcome
Anything that ever stands in my way
Blinded why can't you see what I mean
The writing is on the wall
Open your eyes to the truth
Open your eyes to my truth
Open your eyes to my hate

překlad

Nikdy nepoznáš nenávist, kterou jsem poznal
I když budete předstírat, že slyšíte
Máš privilegované postavení, které jsi nikdy nemohl pochopit
Takže ti ublížím a uvidíš
Zoufale rozhořčený životem, jak se cítím
Snaží se to zvládnout
Nemohu je nechat prolomit moje přesvědčení
Snažte se (ale) si to musíte uvědomit
Život mě jen míjí
Na tomto světě není nic snadného
Do kopce bojuje vpřed
Musí opravit hrubé zneužití
Spravedlnosti a svobody
Musíme vstát, než bude příliš pozdě
Zatímco oni děvku sténají a říkají
Že to uráží někoho jiného
Pak se staneme tichým tolerantním státem
Chceme zlepšit náš způsob života
Přijmout a nezpochybňovat to
Říkají, že to tak má být
Myslím proto, že nesouhlasím
Cokoli řeknu, je špatné
Rozhodnou se, co to musí být
Ovce rychle uvěřily
Moji nenávist mi to nikdo nemůže vzít
Zlost bolest napětí
Pivovarnictví explodovat
Zlost bolest napětí
Dívám se do budoucnosti a vidím
Že tam pro mě není nic vyčleněno
Ale osamělá smrt
Nikdo neměl truchlit za můj odchod
Protože budu další mrtvý rebel
To v tomto národě nemělo žádný rozdíl
To neradi slyší pravdu
Který je
Zlost bolest napětí
Nechám kurva strach
Zlost bolest napětí
V tomto elitářském životě
Zlost bolest napětí
V tomto elitářském životě
Zlost bolest napětí
Protože moje nenávist zvítězí
Cokoli mi stojí v cestě
Zaslepený, proč nevidíš, co tím myslím
Psaní je na zdi
Otevři oči pravdě
Otevři oči mé pravdě
Otevři oči mé nenávisti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com