TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – so common so cheap

Interpret: blood for blood - Název: so common so cheap 

Písňové texty a překlad: blood for blood - so common so cheap Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. so common so cheap.

Původní

Looking back at all the times we had, I wish I could tell ya' that they weren't
all so bad.
But in the end we were just wasting our time,
Yeah I knew what you were but I was out of my mind.
Lost my mind...
I knew you were common when we started this thing,
So very common with you're everyday dreams.
But I was desperate for a heart of gold,
So I took a chance and I came in from the cold.
Life's so cold...
I oughta' have my fucking head examined for screwing with a skank like you.
But it wasn't like I really felt for you, I was just cold and empty through and
through...
I thought you were something but you proved me wrong.
Money is your only god, what a tired boring old song.
Just another coward out to sell your soul but it just goes to show that
Nothing in this world is forever.
And people are all the same.
And there's no such thing as love.
It left me choking like a candle in the cold hard rain.
You were so common, you were so cheap,
Another coke snortin' slut from the barroom scene.
But brother, I was so empty, I was so blind,
I turned my back on the truth before my very eyes.
'cause sister, you could have been anybody.
You could have been anyone.
All I needed was anybody,
All I needed was anyone.

překlad

Při pohledu zpět na všechny časy, které jsme měli, bych si přál, abych ti mohl říct, že nebyli
všechno tak špatné.
Ale nakonec jsme jen ztráceli čas,
Jo, věděl jsem, co jsi, ale byl jsem z hlavy.
Ztratil jsem rozum...
Věděl jsem, že jsi obyčejný, když jsme tu věc začali,
Tak časté u vašich každodenních snů.
Ale já jsem zoufale toužil po zlatém srdci,
Riskoval jsem tedy a přišel jsem z mrazu.
Život je tak chladný ...
Měl bych nechat prozkoumat moji zasranou hlavu, zda se neposeká se skankem jako jsi ty.
Ale nebylo to tak, že bych k tobě opravdu cítil, jen jsem byl chladný a prázdný skrz a
přes...
Myslel jsem, že jsi něco, ale dokázal jsi, že jsem se mýlil.
Peníze jsou tvůj jediný bůh, jaká unavená nudná stará píseň.
Jenom další zbabělec, který prodá vaši duši, ale jen to ukáže
Nic na tomto světě není navždy.
A lidé jsou všichni stejní.
A neexistuje nic jako láska.
Nechalo mě to dusit se jako svíčka v chladném tvrdém dešti.
Byl jsi tak obyčejný, byl jsi tak levný,
Další koks si odfrkává děvku z barové scény.
Ale bratře, byl jsem tak prázdný, byl jsem tak slepý,
Před očima jsem se otočil zády k pravdě.
protože sestro, mohl jsi být kdokoli.
Mohl jsi být kdokoli.
Vše, co jsem potřeboval, byl kdokoli
Všechno, co jsem potřeboval, byl kdokoli.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com