TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – piss all over your hopes and dreams

Interpret: blood for blood - Název: piss all over your hopes and dreams 

Písňové texty a překlad: blood for blood - piss all over your hopes and dreams Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. piss all over your hopes and dreams.

Původní

This is it I can't take it no more
My life has no meaning
Do you think that yours does
My silence is what I pray for but not
Until I'm sure that you get yours
Hatred makes my world go round
Because happiness is something that I never found
Explain it to me what's the new trend
This week care to stop the hatred and violence
Making a difference cause that's what's in
Mommy and daddy will be proud in the end
Sick of all these spoiled pampered shits
That get in my face with their mindless babbling
I don't care what you think
I don't care I'll piss all over your hopes and dreams
What you believe and what you're about
Means shit to me 'cause that's what I'm about
Too late to change me no chance in that
Just stick to living out your sheltered lives
I don't feel the need to live I've lost all my
Pride and will I've endured this pain in vain
I need to end this game end this game
Day by day I feel less human
Day by day my hatred grows inside
Day by day I spent them wishing
Spent them wishing that I died
I don't feel your love or admiration
I don't feel no remorse or pity for the less fortunate
I don't feel what you believe is right or wrong
I don't feel shit for me and even less for you
I don't feel
Everything you said has fallen to these deaf ears
No tactful use of words can make me see it your way
I'll piss all over your holier then thou words
Never cared for you or what you ever stood for

překlad

To je to, už to nemůžu vydržet
Můj život nemá smysl
Myslíte si, že vaše ano
Moje ticho je to, za co se modlím, ale ne
Dokud si nebudu jistý, že dostaneš ten svůj
Díky nenávisti se můj svět obrací
Protože štěstí je něco, co jsem nikdy nenašel
Vysvětlete mi, jaký je nový trend
Tento týden se snažte zastavit nenávist a násilí
Dělat rozdíl, protože to je to, co je uvnitř
Maminka a táta budou nakonec pyšní
Nemocní ze všech těchto rozmazlených hýčkaných sraček
To se mi dostalo do tváře jejich bezduchým blábolením
Nezajímá mě, co si myslíte
Je mi jedno, že budu močit na všechny vaše naděje a sny
Čemu věříte a o čem jste
Znamená to pro mě hovno, protože o tom to je
Příliš pozdě na to, abych v tom nezměnil žádnou šanci
Jen zůstaňte naživu ze svých chráněných životů
Necítím potřebu žít, ztratil jsem všechno
Pýcha a budu tu bolest marně snášet
Musím ukončit tuto hru, ukončit tuto hru
Ze dne na den se cítím méně člověk
Den za dnem moje nenávist roste uvnitř
Den za dnem jsem je strávil přáním
Strávil je přáním, abych zemřel
Necítím tvou lásku ani obdiv
Necítím žádnou lítost ani soucit s méně šťastnými
Nemám pocit, že je podle vás správné nebo špatné
Necítím kecy pro mě a ještě méně pro tebe
Necítím
Všechno, co jsi řekl, padlo těmto hluchým uším
Žádné taktní použití slov mě nepřiměje, abych to viděl po svém
Naštvám na tvou svatost, pak na tvoje slova
Nikdy se o tebe nestaral nebo o to, co jsi kdy stál

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com