TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – love song

Interpret: blood for blood - Název: love song 

Písňové texty a překlad: blood for blood - love song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. love song.

Původní

Tonight this one's for us.
Hey brother!
I see what they done to you.
Hey brother!
Can you see what they done to me to?
No where to turn and we got nothing to lose,
But you can count on me if I can count on you. It's true!
Hey brother all we've got's each other
In a world of shit, why'know they made us suffer.
Hey brother all they let us have is each other
So let's fuck society up...
They'll never see the side of life I've seen
They'll never understand what made this hatred inside me breathe.
I found my family on the city streets
Because they locked me out of their American dream. They lie!
And through those years of redemption denied
I couldn't see the truth through the blood in my eyes. They lie!
I know they want to tear us up my friend,
But we can spit in their face until the bitter end, my friend!
Hey brother! I see what they done to you!
For you I will fight!
Hey brother! You can see what they've done to me too!
For you I'll do it right!
Hey brother! We got nothing to lose, it's true!
For you I'll defy!
Hey brother! So tonight this one's for you!
For you I'll fucking die...
Hey brother, all we got's each other
And they been treatin' us rough.
Hey brother, all they let us have's each other
So tonight this one's for us.
Hey brother, all we got's each other
Through these years so rough.
Hey brother, all they let us have's each other
So let's fuck society up.
They won't break my heart again.
They will never take my heart again. never again
They won't break my heart again. never again
They will never tear us up again, my friend.
Tonight this one's for us...

překlad

Dnes večer je tohle pro nás.
Hej bratře!
Vidím, co ti udělali.
Hej bratře!
Vidíš, co mi udělali?
Není kam se obrátit a nemáme co ztratit,
Ale můžete se na mě spolehnout, pokud se mohu spolehnout na vás. To je pravda!
Hej, bratře, všechno, co máme, je každý jiný
Ve světě hovna, proč víš, že nás nechali trpět.
Hej, bratře, vše, co nám dovolí mít, je každý jiný
Tak pojďme posrat společnost ...
Nikdy neuvidí stránku života, kterou jsem viděl
Nikdy nepochopí, z čeho tato nenávist ve mně dýchala.
Našel jsem svou rodinu v ulicích města
Protože mě vyřadili z jejich amerického snu. Oni lžou!
A přes ty roky vykoupení popřeno
Krví v očích jsem neviděl pravdu. Oni lžou!
Vím, že nás chtějí roztrhat, příteli,
Ale můžeme jim plivat do tváře až do hořkého konce, příteli!
Hej bratře! Chápu, co ti udělali!
Pro tebe budu bojovat!
Hej bratře! Můžete vidět, co mi také udělali!
Pro tebe to udělám správně!
Hej bratře! Nemáme co ztratit, je to pravda!
Pro tebe budu vzdorovat!
Hej bratře! Takže dnes večer je tohle pro vás!
Pro tebe kurva zemřu ...
Ahoj, bratře, vše, co máme, jsme navzájem
A zacházeli s námi drsně.
Ahoj bratře, všechno, co nám dovolili, je jeden druhého
Dnes večer je tohle pro nás.
Ahoj, bratře, vše, co máme, jsme navzájem
Během těch let tak drsných.
Ahoj bratře, všechno, co nám dovolili, je jeden druhého
Pojďme tedy posrat společnost.
Už mi nezlomí srdce.
Už mi nikdy nevezmou srdce. nikdy znovu
Už mi nezlomí srdce. nikdy znovu
Už nás nikdy neroztrhnou, příteli.
Dnes večer je tohle pro nás ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com