TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – live the lie

Interpret: blood for blood - Název: live the lie 

Písňové texty a překlad: blood for blood - live the lie Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. live the lie.

Původní

None of you cowards has a thing to say
Another song about
"The Edge", "The Crew"
Or your precious salad days
The world's aflame
And still you play your games
But you hair looks great
And your sound is so stridently tame.
Once upon a time
I searched for something pure
In a world of shit,
I thought I found some hope;
A place to speak some truth
A place to share some pain;
A place to rage against a world that is
Cleary insane. Ha, ha !
What a sucker, I believed in the lie.
Another boring fad,
Another tired joke.
Our legacy is trend cause entertainment
And fashion here reigns
One more American game for all the
Over privilieged kids to play..
Hardcore.
Get up, stand up!
We should be so much more.
Get up, stand up!
This could be something pure.
Get up, stand up!
There's GOTTA be something more!
GET UP !
It's time to stand
For something so much more.

překlad

Nikdo z vás zbabělců nemá co říct
Další píseň o
"The Edge", "The Crew"
Nebo vaše dny drahocenného salátu
Svět je v plamenech
A přesto hrajete své hry
Ale vaše vlasy vypadají skvěle
A váš zvuk je tak ostře krotký.
Bylo nebylo
Hledal jsem něco čistého
Ve světě hovna
Myslel jsem, že jsem našel nějakou naději;
Místo, kde můžete mluvit pravdu
Místo pro sdílení nějaké bolesti;
Místo vzteku proti světu, který je
Cleary šílený. Ha, ha!
Jaký hlupák jsem věřil v lež.
Další nudný výstřelek,
Další unavený vtip.
Naše dědictví je zábava způsobující trendy
A tady vládne móda
Ještě jedna americká hra pro všechny
Přes privilegované děti hrát ..
Hardcore.
Vstaňte, vstaňte!
Měli bychom být mnohem víc.
Vstaňte, vstaňte!
Může to být něco čistého.
Vstaňte, vstaňte!
Je tu GOTTA být něco víc!
VSTÁVEJ !
Je čas stát
Pro něco mnohem víc.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com