TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – i am the enemy

Interpret: blood for blood - Název: i am the enemy 

Písňové texty a překlad: blood for blood - i am the enemy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. i am the enemy.

Původní

(It never ends)
I lose again and again
My life is a hole filled with dark misery
The pain never ends, it just builds up inside
Like a ticking time bomb I'll explode in due time
I couldn't give a fuck about you
Your beliefs and what you hold true means shit!
When your life is nothing, living is the same as dying
Simply put my life is hell
No matter what you try, no matter what you do
You'll always end up alone, when your life is through
Should be no surprise when you're an outcast in life
My human compassion is gone, my human qualities are long gone
And the hate and the rage and the pain
And the strain of live have left me completely insane
I was born into nothing to this world full of shit
And nothing's changing anytime soon
So I would rather die than listen to you try to compare me to you
Desperate, I never had a future, I never had a way out
Hunted, they hold me down, they locked me out
Hopeless, I am the enemy of all you hold dear
Enemy, I am the end, the evil in this world of fear
I was promised that things'll look up
They lied!
I've lost all sense of love and pride
I'll die, a lonely angry bitter mess
Revenge is the only thing and nothing less
Revenge!
I want to laugh in your face before your last breath
My revenge will befall on all before my own death
I was born into nothing to this world full of shit
And nothing's changing anytime soon
So I'll spit my last breath in your face and shriek to the sky
Fuck you!
Life slips through my fingertips
I rot away body and soul
(I shut my eyes) I close my mind until the day I die
I don't try to pretend
I'm not a disgrace, I know what I am
(I shut my eyes) I close my mind until the end of time
Inside it burns, it twists and turns
I tried to love but I'll never learn
(I shut my eyes) I close my mind, until the day I die
I have no soul left
I'm the walking dead
I rot away
(I close these eyes) I close my mind, until the end of time

překlad

(Nikdy to nekončí)
Znovu a znovu ztrácím
Můj život je díra plná temného utrpení
Bolest nikdy nekončí, jen se hromadí uvnitř
Jako tikající časovaná bomba exploduji včas
Nemohl jsem na tebe být kurva
Vaše víra a to, co považujete za pravdivé, znamená hovno!
Když váš život není nic, život je stejný jako umírání
Jednoduše řečeno, můj život je peklo
Bez ohledu na to, co zkusíte, bez ohledu na to, co děláte
Až skončí váš život, vždy skončíte sami
Nemělo by být překvapením, když jste v životě vyvrhele
Můj lidský soucit je pryč, mé lidské vlastnosti jsou dávno pryč
A nenávist, vztek a bolest
A tíha života mě nechala úplně šílenou
Narodil jsem se do ničeho pro tento svět plný sraček
A v dohledné době se nic nezmění
Takže bych raději zemřel, než abych poslouchal, jak se mě snažíš srovnávat s tebou
Zoufalý, nikdy jsem neměl budoucnost, nikdy jsem neměl cestu ven
Loveni, drží mě dolů, zamkli mě
Beznadějný, jsem nepřítelem všeho, co máš drahý
Nepřítel, já jsem konec, zlo v tomto světě strachu
Bylo mi slíbeno, že věci vzhlédnou
Lhali!
Ztratil jsem veškerý smysl pro lásku a hrdost
Zemřu, osamělý rozzlobený hořký nepořádek
Pomsta je jediná věc a nic menšího
Pomsta!
Chci se ti smát do tváře před posledním dechem
Moje pomsta dopadne na všechny před mou vlastní smrtí
Narodil jsem se do ničeho pro tento svět plný sraček
A v dohledné době se nic nezmění
Takže ti vyplivnu poslední dech do tváře a vykřiknu k nebi
Seru na tebe!
Život mi proklouzne mezi prsty
Hniju pryč tělo i duši
(Zavřel jsem oči) Zavírám mysl až do dne, kdy zemřu
Nesnažím se předstírat
Nejsem ostuda, vím, co jsem
(Zavřel jsem oči) Zavírám mysl až do konce času
Uvnitř hoří, kroutí se a otáčí
Snažil jsem se milovat, ale nikdy se nepoučím
(Zavřel jsem oči) Zavírám mysl, až do dne, kdy zemřu
Nezbyla mi žádná duše
Jsem chodící mrtvola
Hniju pryč
(Zavřu tyto oči) Zavírám svou mysl až do konce věků

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com