TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – hanging on the corner

Interpret: blood for blood - Název: hanging on the corner 

Písňové texty a překlad: blood for blood - hanging on the corner Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. hanging on the corner.

Původní

This is a song for my whole town
Oh my sweet, sweet Jesus Christ
Another Saturday night
And I'm hangin once again
on my private little corner of hell
Little Mikey C. Just O.D'd
In the alley just a block away
Him and my little brother used to play
I watched the ambulance take him away
His mom's gonna take it hard
cause his dad just got locked away
for 3 ta 5
For a deal he felt he had to make
for his family to survive
I know the world can be so cold
I know the world is so cold
(I been) Hangin' on the corner
Hey hey hey !
I got nothing to do
And I got nothing to lose
Hangin, hangin' on the corner
Wasting away.
Another wasted night
Another bottle of booze, Alright!
And I know that no one cares:
I can see it in your empty stares
when I tell you these tales of woe
I tell you these tales of woe
because we really care.
I know the world can be so cold
I know the world is so cold
Hangin' on the corner
Hey hey hey !
I got nothing to do
And I got nothing to lose
Hangin, hangin' on the corner
Wasting away.
Another wasted night
Another bottle of booze, Alright!
Down past Hayes Square
is where the wealthy dine
where they laugh and drink fine wine
Well, two blocks over
is where the Sergeant died
in a hall of fire ( here we go ! )
on a warm summer's night
All you forgotten in the projects
I hear Ya'.
All you numbers in the cell block:
We care.
All you sweatin' in the detox:
We care.
To all you hoods that are dodgin' cops:
We care.
And to all you bleeding
from a broken heart
You know you've got a brother here.
Hangin' on the corner
Hey hey hey !
I got nothing to do
And I got nothing to lose
Hangin, hangin' on the corner
Wasting away.
Another wasted night
Another bottle of booze, Alright!
Hangin' in the corner.
Hey hey hey !
I got nothing to lose and I got nothing
to prove to you.
Hangin', hangin on the corner, wasting away.
I pray my luck will change one day.
Some day.

překlad

Toto je píseň pro celé mé město
Ó můj sladký, sladký Ježíši Kriste
Další sobotní noc
A já zase visím
v mém soukromém koutku pekla
Malý Mikey C. Jen O.D'd
V uličce jen o blok dál
On a můj mladší bratr hrávali
Sledoval jsem, jak ho sanitka odvezla pryč
Jeho matka to bude mít těžké
protože jeho otec byl právě zamčený
pro 3 ta 5
Pro dohodu, kterou cítil, musel uzavřít
aby jeho rodina přežila
Vím, že svět může být tak chladný
Vím, že svět je tak chladný
(Byl jsem) Hangin 'na rohu
Hej hej hej !
Nemám co dělat
A nemám co ztratit
Hangin, hangin 'on the corner
Promrhávat.
Další promarněná noc
Další láhev alkoholu, dobře!
A vím, že nikoho to nezajímá:
Vidím to na tvých prázdných pohledech
když ti povím tyto příběhy běda
Říkám vám tyto příběhy běda
protože nám na tom opravdu záleží.
Vím, že svět může být tak chladný
Vím, že svět je tak chladný
Visí na rohu
Hej hej hej !
Nemám co dělat
A nemám co ztratit
Hangin, hangin 'on the corner
Promrhávat.
Další promarněná noc
Další láhev alkoholu, dobře!
Dole kolem Hayesova náměstí
kde večeří bohatý
kde se smějí a pijí dobré víno
No, o dva bloky dál
je místo, kde seržant zemřel
v síni ohně (jdeme na to!)
v teplé letní noci
Vše, na co jste v projektech zapomněli
Slyšel jsem, že '.
Všechna čísla v bloku buněk:
Staráme se.
Vše, co se při detoxikaci potíte:
Staráme se.
Všem kapucím, kteří jsou dodgin 'policajti:
Staráme se.
A ke všemu, co krvácíte
ze zlomeného srdce
Víš, že tady máš bratra.
Visí na rohu
Hej hej hej !
Nemám co dělat
A nemám co ztratit
Hangin, hangin 'on the corner
Promrhávat.
Další promarněná noc
Další láhev alkoholu, dobře!
Visí v rohu.
Hej hej hej !
Nemám co ztratit a nemám nic
abych ti dokázal
Visí, visí na rohu a ztrácí pryč.
Modlím se, aby se moje štěstí jednoho dne změnilo.
Někdy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com