TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – evil in the brain

Interpret: blood for blood - Název: evil in the brain 

Písňové texty a překlad: blood for blood - evil in the brain Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. evil in the brain.

Původní

people's faces look so twisted to me
now i'm older and my mind is set
i'm moving like a guided missile haven't reached my target yet
i'm loaded with anger and adrenaline
get so raged and mad sometimes i forget where i've been
my thoughts get cluttered i'm confused
that causes a shortening of my already burning fuse
been cheated on a chance to lead a normal life
everything i've ever done has always ended in strife
in the night, the night always brings the pain
i feel so dirty, my hands, my hands are stained
can't see eye to eye with anyone, my mind is set and done
you can't argue with a loaded gun
Sometimes, i feel i'm going insane
with all these sick thoughts in my head i'm going evil in the brain
i lack any type of common sense 'cause i always want to solve
all my problems with my fists and violence
i'm losing control
evil in the brain
kindness or hatred, i can't tell the difference
evil in the brain
i want to give fear to the world
evil in the brain
you can't reason with a lunatic of evil
evil in the brain are the only words i can use to describe
what i saw, how i grew and what i didn't want to know
i see the world die and not last long enough to see the blood dry
i'll die!
smirking and laughing as long as i get my goals in sight
that's right, it's end is what I wish for every night
and the world is going to hell in a hand basket
all I want to do is fill it's casket
i think I'm going insane
i'm losing the cancerous tumor in my head I call a brain
i'm losing control
evil in the brain
kindness or hatred, i can't tell the difference
evil in the brain
i wanna give fear to the world
evil in the brain
you can't reason with a lunatic of evil
evil in the brain
sick ideas seem so normal inside my brewing hate
but in everyday life i'm totally abnormal
all i see is red i was misled
i wish i was dead instead of having being bled
and now it's me against the world
right or wrong,
i haven't changed this long because my madness is that strong
but in the end the world will pay
i won't be held responsible there's never been another way
i think i'm going insane
i'm losing the cancerous tumor in my head i call a brain
i think i'm going insane
i've lost it
i'm going evil in the brain
no pity for the suffering of the world 'cause my mind is fucked
and my heart is cold
look at my face, there's no grace
and i'm laced with disgust for the entire human race
my mind is a fury traumatized by all their shit and lies
broken promises and endless hatred for the world, it dies!
a recipe for madness in a sick cold world
i can't go on with these cards I've been dealt
i'll just fold
evil in the brain
evil in the brain

překlad

tváře lidí na mě vypadají tak zkroucené
teď jsem starší a moje mysl je nastavena
Pohybuji se jako řízená střela ještě nedosáhla mého cíle
jsem nabitý hněvem a adrenalinem
jsem tak zuřivý a šílený, někdy zapomenu, kde jsem byl
moje myšlenky jsou přeplněné, jsem zmatená
což způsobí zkrácení mé již hořící pojistky
byl podveden při příležitosti vést normální život
všechno, co jsem kdy udělal, vždy skončilo sporem
v noci noc vždy přináší bolest
Cítím se tak špinavý, moje ruce, moje ruce jsou špinavé
s nikým nevidím do očí, moje mysl je nastavena a hotová
nemůžete se hádat s nabitou zbraní
Někdy mám pocit, že se zblázním
se všemi těmi nemocnými myšlenkami v mé hlavě se v mozku děje zlo
chybí mi jakýkoli druh zdravého rozumu, protože to chci vždy vyřešit
všechny moje problémy s pěstmi a násilím
ztrácím kontrolu
zlo v mozku
laskavost nebo nenávist, nemohu poznat rozdíl
zlo v mozku
Chci dát světu strach
zlo v mozku
nemůžete uvažovat se šílencem zla
zlo v mozku jsou jedinými slovy, kterými mohu popsat
co jsem viděl, jak jsem rostl a co jsem nechtěl vědět
Vidím, jak svět umírá a netrvá dost dlouho na to, abych viděl suchou krev
umřu!
úšklebkem a smíchem, dokud dostanu své cíle na dohled
to je pravda, konec je to, co si přeji každou noc
a svět bude v pekle v košíku
vše, co chci udělat, je naplnit rakev
Myslím, že se zblázním
Ztrácím rakovinový nádor v hlavě, kterému říkám mozek
ztrácím kontrolu
zlo v mozku
laskavost nebo nenávist, nemohu poznat rozdíl
zlo v mozku
Chci dát světu strach
zlo v mozku
nemůžete uvažovat se šílencem zla
zlo v mozku
nemocné nápady se zdají v mé nenávisti k vaření tak normální
ale v každodenním životě jsem naprosto nenormální
vše, co vidím, je červené, byl jsem uveden v omyl
Přál bych si, abych byl mrtvý místo toho, abych byl vykrvácen
a teď jsem proti světu
správné nebo špatné,
tak dlouho jsem se nezměnil, protože moje šílenství je tak silné
ale nakonec svět zaplatí
nebudu nést odpovědnost, nikdy nebyl jiný způsob
Myslím, že se zblázním
Ztrácím rakovinový nádor v hlavě, kterému říkám mozek
Myslím, že se zblázním
ztratil jsem to
Dělám zlo v mozku
žádná škoda za utrpení světa, protože moje mysl je v prdeli
a moje srdce je chladné
podívej se na můj obličej, není milosti
a jsem znechucen celou lidskou rasou
moje mysl je zuřivost traumatizovaná všemi jejich sračkami a lžemi
porušené sliby a nekonečná nenávist ke světu, umírá!
recept na šílenství v nemocném chladném světě
Nemůžu pokračovat s těmito kartami, které mi byly rozdány
prostě složím
zlo v mozku
zlo v mozku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com