TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – eulogy for a dream

Interpret: blood for blood - Název: eulogy for a dream 

Písňové texty a překlad: blood for blood - eulogy for a dream Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. eulogy for a dream.

Původní

What can we do?
What can you do?
In a world where no one cares at all
Nobody cares at all
Take a look around you, do you like what you see?
What can we do?
The world has gone completely mad, society's diseased
What can we do?
The violence and the hate I've seen, it makes me want to puke
What can I do?
I can turn my back on this place 'cause nobody sees the truth!
I spent so many years wondering why
What can I do?
I spent so many years with tears in my eyes
What could I do?
While the rich just get richer, my family cried
In this society of lies and nobody cares at all!
I turn my back!
Nobody cares at all!
I walk away!
Nobody cares at all!
I won't listen to a word that they say, I spit on their way,
'cause nobody cares and they'll never hear the cries and the prayers
while my kind's locked down by their lies!
They lie...
There's gotta be something me and you can do,
'cause brother I gotta tell ya' shit's lookin bad for me and you
Goodbye America, we've dragged you straight to hell...
Your people have gone completely insane
and we've dragged you straight to hell...

překlad

Co můžeme udělat?
Co můžeš udělat?
Ve světě, kde to nikoho vůbec nezajímá
Nikoho to vůbec nezajímá
Rozhlédněte se kolem sebe, líbí se vám, co vidíte?
Co můžeme udělat?
Svět se úplně zbláznil, společnost je nemocná
Co můžeme udělat?
Násilí a nenávist, které jsem viděl, mě nutí zvracet
Co můžu dělat?
Můžu se tomuto místu otočit zády, protože nikdo nevidí pravdu!
Strávil jsem tolik let přemýšlením proč
Co můžu dělat?
Strávil jsem tolik let se slzami v očích
Co jsem mohl dělat?
Zatímco bohatí jen zbohatli, moje rodina plakala
V této společnosti lží a nikoho to vůbec nezajímá!
Otočím se zády!
Nikoho to vůbec nezajímá!
Odcházím!
Nikoho to vůbec nezajímá!
Nebudu poslouchat ani slovo, které řeknou, plivu jim na cestu,
protože nikoho to nezajímá a nikdy nebudou slyšet výkřiky a modlitby
zatímco můj druh je uzamčen jejich lžemi!
Oni lžou...
Musím něco být já a ty můžeš dělat,
Protože bratře, musím ti říct, že to sakra vypadá špatně pro mě i pro tebe
Sbohem, Ameriko, táhli jsme tě rovnou do pekla ...
Vaši lidé byli úplně šílení
a přetáhli jsme vás rovnou do pekla ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com