TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – chaos in your face

Interpret: blood for blood - Název: chaos in your face 

Písňové texty a překlad: blood for blood - chaos in your face Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. chaos in your face.

Původní

So I hate you
Much resentment and pain just drains
So I revel alone in the madness inside my brain
I tell you now I don't know how
I don't feel these metal wounds within
Will never heal
My deal was to be alone
That ain't as sad as the fact of being bad
This world's gone mad to the chaos we add
Listen up to what I'm about to say
You preach peace stop the hate
Useless youth feels only
Frustration rising inside inside
Hate still burning inside inside
Chaos will hit you in your face
Chaos in your face
Chaos in your face
Life on the streets is rough
Right or wrong you must be tough
Crime seems like the only way
Down the wrong path you'll become a prey
Chaos in your face
Chaos in your face
Chaos runs wild on the streets
A large part of Me's defeat
Major cause of our downfall
Something I can't ignore
Sometimes I imagine what I'm going to see
Troubles and turmoils fate's got a hold on me
Fuck that
Chaos in your face
Chaos in your face
This time you've gone too far
Sentiments there are no more
This ends justify my means
This ends in that which I believe
I clench my fist to you
I'm right here
What you gonna do
You ain't tough You ain't nothing punk
So let's throw down and show what you got

překlad

Takže tě nenávidím
Hodně zášti a bolesti prostě vyčerpává
Takže si libuji sám v šílenství v mém mozku
Teď ti říkám, nevím jak
Necítím uvnitř ty kovové rány
Nikdy se nehojí
Moje dohoda byla být sama
To není tak smutné jako skutečnost, že jsi špatný
Tento svět se zbláznil do chaosu, který přidáváme
Poslouchejte, co se chystám říct
Kážeš mír, zastav nenávist
Zbytečné mládí cítí jen
Frustrace stoupá uvnitř uvnitř
Nenávist stále hoří uvnitř uvnitř
Chaos vás zasáhne do tváře
Chaos ve tváři
Chaos ve tváři
Život na ulici je drsný
Správně nebo špatně, musíte být tvrdý
Zločin se jeví jako jediný způsob
Na špatné cestě se stanete kořistí
Chaos ve tváři
Chaos ve tváři
Na ulicích se šíří chaos
Velká část mé porážky
Hlavní příčina našeho pádu
Něco, co nemohu ignorovat
Někdy si představuji, co uvidím
Problémy a bouře mě osud chytil
Seru na to
Chaos ve tváři
Chaos ve tváři
Tentokrát jste zašli příliš daleko
Pocity už neexistují
Tímto způsobem ospravedlňuji mé prostředky
To končí tím, čemu věřím
Sevřu ti pěst
jsem přímo tady
Co budeš dělat
Nejsi tvrdý Nejsi nic punk
Pojďme tedy odhodit a ukázat, co máš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com