TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blood for blood – a rock n roll song

Interpret: blood for blood - Název: a rock n roll song 

Písňové texty a překlad: blood for blood - a rock n roll song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blood for blood! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blood for blood a podívejte, jaké další písničky od blood for blood máme v našem archívu, např. a rock n roll song.

Původní

When it's time you know it's time,
when it's time to go. CHECK CHECK LET'S GO
I'm running out of time to save my soul.
I GOTTA GOTTA GOTTA GO to save my soul.
TICK TOCK GOES THE CLOCK for so long.
I BEEN RUNNIN' FOR SO LONG
TICK TOCK GOES THE CLOCK for so long.
I BEEN RUNNIN' AND I CAN'T HOLD ON.
HUA
ALRIGHT
I've seen enough, I've seen too much.
And I've done my best
to walk away in disgust
But what can you really do
on that bitter cold day
that you find that the truth horrifies?
But scream SCREAM. Shout SHOUT. Spit it all out.
And rage against the empty sky and
anyone with an ear to hear.
That's what we've done for years
and all I need's a little more time.
JUST GIMME SOME time. ALL I NEED
Just gimme some time
CAUSE I CAN'T HOLD ON.
HUA
TICK TOCK GOES THE CLOCK for so long.
I BEEN RUNNIN' AND I CAN'T HOLD ON. GO!
WE'VE SEEN ENOUGH WE'VE SEEN TOO MUCH
AND WE'VE DONE OUR BEST OH YEAH
IT'S A BITTER COLD DAY
And I've been running for so long
AND IT'S A BITTER COLD AGE
And all I need is some time. ( ALL I NEED )
Just gimme some time
CAUSE I CAN'T HOLD ON.
When it's time you know it's time,
when it's time to go. TIME'S UP LET'S GO
I'm running out of time to save my soul.
I GOTTA GOTTA GOTTA GO to save my soul.
CHECK CHECK 1,2
I've been runnin' for so long
I've been runnin' and I can't hold on much longer
cause I've been runnin' for so long CHECK CHECK
And all I need's some time
TICK TOCK GOES THE CLOCK
All I need's some time
TICK TOCK GOES THE CLOCK
All I need
All I need's some time
TIME'S UP LET'S GO
All I need's some time
IT'S A BITTER COLD COLD DAY
All I need's some time
All I need's some time
IT'S A BITTER COLD AGE
Time, ALL I NEED
just gimme some time. TICK TOCK TIME'S UP
LET'S GO
When it's time you know it's time,
When it's time to go. TIMES ARE UP NOW
I'm runnin' out of time to save my soul
I can't wait even one more day.
I feel my time slipping away.
I can't wait even one more day.
I feel my time slipping away.

překlad

Když je čas, víš, že je čas,
když je čas jít. KONTROLA KONTROLA Pojďme
Dochází mi čas, abych zachránil svou duši.
GOTTA GOTTA GOTTA GO to save my soul.
TICK TOCK JDE HODINY tak dlouho.
BĚHAL JSEM TAK DLOUHÉ
TICK TOCK JDE HODINY tak dlouho.
BĚHAL JSEM A NEMOHU SE DRŽIT.
HUA
V POŘÁDKU
Viděl jsem dost, viděl jsem příliš mnoho.
A udělal jsem maximum
znechuceně odejít
Ale co opravdu můžete dělat
v ten hořký chladný den
že zjistíte, že pravda děsí?
Ale křičte SCREAM. Křičte SHOUT. Vyplivněte to všechno.
A vztek proti prázdné obloze a
kdokoli, kdo slyší.
To je to, co jsme dělali roky
a vše, co potřebuji, je trochu více času.
JEN NECHTE DÁREK nějaký čas. VŠECHNO, CO POTŘEBUJI
Jen mi dej nějaký čas
PŘÍČINA NEMŮŽEM SE ZACHOVAT.
HUA
TICK TOCK JDE HODINY tak dlouho.
BĚHAL JSEM A NEMOHU SE DRŽIT. JÍT!
Viděli jsme dost, příliš mnoho jsme viděli
A UROBILI JSME NAŠE NEJLEPŠÍ OH YEAH
JE TO BITTER STUDENÝ DEN
A tak dlouho běžím
A JE TO BITTER STUDENÉHO VĚKU
A vše, co potřebuji, je nějaký čas. ( VŠECHNO, CO POTŘEBUJI )
Jen mi dej nějaký čas
PŘÍČINA NEMŮŽEM SE ZACHOVAT.
Když je čas, víš, že je čas,
když je čas jít. ČAS NAHORU Pojďme
Dochází mi čas, abych zachránil svou duši.
GOTTA GOTTA GOTTA GO to save my soul.
KONTROLA KONTROLA 1,2
Běžel jsem tak dlouho
Utíkal jsem a už dlouho nevydržím
protože už tak dlouho běžím KONTROLA KONTROLA
A vše, co potřebuji, je nějaký čas
TICK TOCK GOES THE CLOCK
Vše, co potřebuji, je nějaký čas
TICK TOCK GOES THE CLOCK
Všechno, co potřebuji
Vše, co potřebuji, je nějaký čas
ČAS NAHORU Pojďme
Vše, co potřebuji, je nějaký čas
JE TO BITTER STUDENÝ STUDENÝ DEN
Vše, co potřebuji, je nějaký čas
Vše, co potřebuji, je nějaký čas
JE TO BITTEROVÝ STUDENÝ VĚK
Čas, VŠECHNY POTŘEBUJEM
dej mi nějaký čas. TICK TOCK TIME JE NAHORU
POJĎME
Když je čas, víš, že je čas,
Když je čas jít. ČASY JSOU HNED TEĎ
Dochází mi čas, abych zachránil svou duši
Už se nemůžu dočkat ani jednoho dne.
Cítím, jak mi čas utíká.
Už se nemůžu dočkat ani jednoho dne.
Cítím, jak mi čas utíká.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com