TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blink the star – jack s peak

Interpret: blink the star - Název: jack s peak 

Písňové texty a překlad: blink the star - jack s peak Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blink the star! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blink the star a podívejte, jaké další písničky od blink the star máme v našem archívu, např. jack s peak.

Původní

Breast weight like rock is soft

And the same boys know who's top

But the grass and wind at 3

22, it's more than free

Send it off and I'll send it back

Make a change and we'll smile at that

Desolation Peak's its name

Jack waits and still no flame

And it looks the same

But he makes no change

It's as hard and rare

Be a judge and care

Down to flatlands for another try

We can spin around the same old tree

Someone whispered if you check that page

You can check yourself and everyone you'd ever want to see

překlad

Hmotnost prsou jako skála je měkká

A ti samí chlapci vědí, kdo je nahoře

Ale tráva a vítr na 3

22, je to víc než volné

Pošli to pryč a já ti to pošlu zpátky

Udělej změnu a my se na to usmějeme

Desolation Peak se jmenuje

Jack čeká a stále žádný plamen

A vypadá to stejně

Ale on žádnou změnu neudělá

Je stejně tvrdý a vzácný

Buď soudce a starej se

Dolů do rovin pro další pokus

Můžeme se točit kolem stejného starého stromu

Někdo zašeptal, jestli se na tu stránku podíváš

Můžeš zkontrolovat sebe a všechny, které bys kdy chtěl vidět

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com