TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blind guardian – goodbye my friend

Interpret: blind guardian - Název: goodbye my friend 

Písňové texty a překlad: blind guardian - goodbye my friend Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blind guardian! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blind guardian a podívejte, jaké další písničky od blind guardian máme v našem archívu, např. goodbye my friend.

Původní

Who can tell me who I am

Who I am my friend

I'm an alien so they say

A risk to everyone

No

Tell me what do they see

No

Tell me what do they feel

No

Tell me what do they fear

No

Tell me what do they see

I'm a dwarf but I know more than you

And I'm the key to a better life

From terror I could escape

But I need your helping hand

So far from home where I'm left alone

Did you hear my crying?

Did you hear my crying?

[Chorus]

Goodbye my friend

I found you at the end

I say goodbye to all

Goodbye my friend

Thanks for your helping hand

I say goodbye to all my cries

Just say goodbye

No returning nevermore

No returning nevermore

And I'll remember

Communication to you is so strange

You I trust to no one no warmths reach your heart

To you I'm the stranger but you're strange to me

You destruct all what is unknown to you

We are together now

And don't you know I'll come back again

I must go now

[Chorus]

I will go home now

I will go home now

Much too long I'm forced to stay

In visions I see

So dark and so deep

Mankind will destruct all life

See you again I hope I will

See you again at the end?

My tortured soul cannot forget the pain

Now I find my way back

I will go home now

I will go home now

[Chorus]

překlad

Kdo mi může říct, kdo jsem

Kdo jsem můj přítel

Říká se, že jsem mimozemšťan

Riziko pro každého

Ne

Řekni mi, co vidí

Ne

Řekni mi, co cítí

Ne

Řekni mi, čeho se bojí

Ne

Řekni mi, co vidí

Jsem trpaslík, ale vím víc než ty.

A jsem klíčem k lepšímu životu.

Před hrůzou bych mohl utéct

Ale potřebuji tvou pomocnou ruku

Tak daleko od domova, kde jsem zůstal sám

Slyšel jsi můj pláč?

Slyšel jsi můj pláč?

[sbor]

Sbohem, příteli.

Našel jsem tě na konci

Říkám sbohem všem

Sbohem můj příteli

Díky za tvou pomocnou ruku

Loučím se se všemi svými výkřiky

Prostě se rozluč

Už se nikdy nevrátím

No returning nevermore

A budu si pamatovat

Komunikace s tebou je tak zvláštní

Svěřuji tě nikomu žádné teplo nedosáhne tvého srdce

Pro tebe jsem cizí já, ale ty jsi cizí pro mě.

Zničíš všechno, co je ti neznámé

Teď jsme spolu

A ty nevíš, že se vrátím.

Musím teď jít

[sbor]

Teď půjdu domů

Teď se vrátím domů

Příliš dlouho jsem nucen zůstat

Ve vizích vidím

Tak temné a tak hluboké

Lidstvo zničí všechen život

Doufám, že se ještě uvidíme

Uvidíme se znovu na konci?

Má zmučená duše nemůže zapomenout na bolest

Teď nacházím cestu zpět

Teď se vrátím domů

I will go home now

[sbor]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com