TEXTPREKLAD.COM

Interpret: blaudzun - Název: hollow people 

Písňové texty a překlad: blaudzun - hollow people Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blaudzun! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blaudzun a podívejte, jaké další písničky od blaudzun máme v našem archívu, např. hollow people.

Původní

Tonight, tonight we are the hollow
The hollow people from the bricks
The lights we keep it shallow
And you know it
And you need it
The lights, the lights like this just swallow
We laugh and breathe your dirty tricks
The times, these times erase tomorrow
And you want it
And you need it
Watch your mouth now the kids are around
Kids are around (x4)
Watch your mouth, the kids around(x2)

překlad

Dnes večer, dnes večer jsme prázdnota
Duté lidi z cihel
Světla, která udržujeme mělká
A ty to víš
A ty to potřebuješ
Světla, světla takhle jen polykají
Smějeme se a dýcháme vaše špinavé triky
Časy, tyto časy zítra vymažou
A ty to chceš
A ty to potřebuješ
Sledujte, jak jsou vaše ústa teď, když jsou děti kolem
Děti jsou kolem (x4)
Sledujte své ústa, děti kolem (x2)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com