TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blake shelton – the last country song

Interpret: blake shelton - Název: the last country song 

Písňové texty a překlad: blake shelton - the last country song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blake shelton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blake shelton a podívejte, jaké další písničky od blake shelton máme v našem archívu, např. the last country song.

Původní

There a roadhouse just outside of town on a two-lane blacktop
Where all the folks come to hear country music play
And every year the city's gettin' closer, Lord knows it won't stop
And old Hank the bartender gave us the bad news today, yeah he said
[Chorus]
This land was our land but Lord now it's their land
And we're still here, but not for long
So let's raise a cold one and play all the old ones
Till we've sung the last country song
There's 300 acres of cotton corn and a little bit of gravel
All bought up by a builder from downtown
Tomorrow when the earth starts a-shakin' and the walls start to rattle
A big bulldozer's gonna take Hank's roadhouse down, so everybody sing
[Chorus]
Will we play "Swingin'" or "He Stopped Loving Her Today"
It's really sad to see it end this way
[Chorus]
Till we've sung the last country song
Oh we've sung the last country song
Oh we've sung the last country song

překlad

Kousek za městem na dvouproudové černé sjezdovce
Kde všichni lidé přicházejí, aby si poslechli country hudbu
A lord ví, že se město každým rokem blíží, nezastaví se
A starý barman Hank nám dnes dal špatnou zprávu, jo, řekl
[Refrén]
Tato země byla naší zemí, ale Pane, teď je to jejich země
A my jsme stále tady, ale ne na dlouho
Pojďme tedy vychladnout a hrát všechny staré
Dokud jsme nezaspěli poslední country písničku
Je tu 300 akrů bavlníkové kukuřice a trochu štěrku
Vše koupil stavitel z centra
Zítra, když se země začne otřásat a zdi začnou chrastit
Velký buldozer strhne Hankovu motorest, takže všichni zpívají
[Refrén]
Budeme hrát „Swingin '“ nebo „přestal ji dnes milovat“
Je opravdu smutné vidět, že to takto končí
[Refrén]
Dokud jsme nezaspěli poslední country písničku
Zpívali jsme poslední country písničku
Zpívali jsme poslední country písničku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com