TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blake shelton – small town big time

Interpret: blake shelton - Název: small town big time 

Písňové texty a překlad: blake shelton - small town big time Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blake shelton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blake shelton a podívejte, jaké další písničky od blake shelton máme v našem archívu, např. small town big time.

Původní

Yea, Hollywood Boulevard
Lookin down, seeing stars
90210, Rodeo is Rodeo
Glad I hit it, glad I did it and I'd do it again
Yea, and hang with my friends
With them red Maserati's and them tuned up bodies
And everybody gonna be the next somebody
Yea, this place is a trip
Hey but meanwhile back in the sticks
Somebody's havin a small town big time night
Somebody's rockin the main street with red tail lights
Somebody's crankin it up or fallin in love
Or keepin the buzz sippin on a little moonlight
Yea, they know how to rock
Out in the boondocks
Cause believe me I've been there
Somebody's havin a small town big time night, somewhere
Yea, two lane town squares
Cotton queens, county fairs
With a water tank
Got 100 girls' names under the paint
Glad I hit it, glad I did it and I'd do it again
Yea, I miss my friends
With them pick'em up trucks and them dirt road ruts
And all them country girls get to struttin their stuff
East, west, north or south
Yea you better believe that right about now
Somebody's havin a small town big time night
Somebody's rockin the main street with red tail lights
Somebody's crankin it up or fallin in love
Or lightin it up with a KC spotlight
Yea, they all got the swerve
Down back in their hometown
I wish that I was there
Somebody's having a small town big time night, somewhere
Somebody's havin a small town big time night
Somebody's rockin the main street with red tail lights
Somebody's crankin it up or fallin in love
And twistin it up and dodging them blue lights
Yea, they know how to kick it
Way out past the limits
Cause baby I've been there
Somebody's havin a small town big time night, somewhere
Yea, somebody's havin a small town big time night, somewhere
I wish that I was there
Yea, I wish that I was there

překlad

Ano, Hollywood Boulevard
Dívám se dolů, vidím hvězdy
90210, Rodeo je Rodeo
Jsem rád, že jsem to zasáhl, jsem rád, že jsem to udělal, a udělal bych to znovu
Ano, a pověsit si s přáteli
S nimi červené Maserati a vyladěné těla
A každý bude někdo další
Ano, toto místo je výlet
Hej, ale mezitím zpátky v tyčích
Někdo má noc v malém městě
Někdo houpá na hlavní ulici s červenými koncovými světly
Někdo to roztočil nebo se zamiloval
Nebo nechte buzz sippin na malém měsíčním světle
Ano, umí houpat
Venku v boondockech
Protože mi věř, že jsem tam byl
Někdo má někde v noci malé město
Ano, dva pruhy městských pruhů
Bavlněné královny, okresní veletrhy
S nádrží na vodu
Pod barvou mám 100 dívčích jmen
Jsem rád, že jsem to zasáhl, jsem rád, že jsem to udělal, a udělal bych to znovu
Ano, chybí mi moji přátelé
S nimi vyzvedněte kamiony a vyjeté koleje
A všechny venkovské dívky si mohou struttin své věci
Na východ, západ, sever nebo jih
Ano, teď tomu věřte lépe
Někdo má noc v malém městě
Někdo houpá na hlavní ulici s červenými koncovými světly
Někdo to roztočil nebo se zamiloval
Nebo ho osvětlete reflektorem KC
Ano, všichni dostali odbočku
Dolů zpět v jejich rodném městě
Přál bych si, abych tam byl
Někdo má někde v noci malé město
Někdo má noc v malém městě
Někdo houpá na hlavní ulici s červenými koncovými světly
Někdo to roztočil nebo se zamiloval
A otočte to a uhýbejte jim modrým světlům
Ano, vědí, jak to nakopnout
Cesta ven za hranice
Protože zlato, byl jsem tam
Někdo má někde v noci malé město
Ano, někde někde v noci žije malé město
Přál bych si, abych tam byl
Ano, přál bych si, abych tam byl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com