TEXTPREKLAD.COM

Interpret: blake shelton - Název: home 

Písňové texty a překlad: blake shelton - home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blake shelton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blake shelton a podívejte, jaké další písničky od blake shelton máme v našem archívu, např. home.

Původní

Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
Maybe surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I wanna go home
Oh, I miss you, you know
And I've been keeping all the letters that I wrote to you
Each one a line or two
I'm fine baby, how are you?
I would send them but I know that it's just not enough
My words were cold and flat
And you deserve more than that
Another airplane
Another sunny place
I'm lucky I know
But I wanna go home
I've got to go home
Let me go home
I'm just too far from where you are
I wanna come home
And I feel just like I'm living someone else's life
It's like I just stepped outside
When everything was going right
And I know just why you could not
Come along with me
This was not your dream
But you always believed in me
Another winter day has come and gone away
In even Paris and Rome
And I wanna go home
Let me go home
And I'm surrounded by
A million people I
Still feel alone
And I wanna go home
Oh, I miss you, you know
Let me go home
I've had my run
Baby, I'm done
I'm coming back home
Let me go home
It will all be all right
I'll be home tonight
I'm coming back home

překlad

Další letní den
Přišel a odešel
V Paříži a Římě
Ale chci jít domů
Možná obklopen
Milion lidí
Stále se cítím úplně sám
chci jít domů
Oh, chybíš mi, víš
A nechávám si všechny dopisy, které jsem ti napsal
Každý jeden řádek nebo dva
Mám se dobře, zlato, jak se máš?
Poslal bych je, ale vím, že to nestačí
Moje slova byla chladná a plochá
A zasloužíte si víc než to
Další letadlo
Další slunečné místo
Mám štěstí, vím
Ale chci jít domů
Musím jít domů
Nech mě jít domů
Jsem příliš daleko od místa, kde jsi
Chci přijít domů
A mám pocit, jako bych žil život někoho jiného
Je to, jako bych právě vyšel ven
Když všechno šlo dobře
A vím jen to, proč jsi nemohl
Pojď se mnou
To nebyl tvůj sen
Ale vždy jsi ve mě věřil
Nastal další zimní den a odešel
Dokonce i v Paříži a Římě
A chci jít domů
Nech mě jít domů
A jsem obklopen
Milion lidí
Stále se cítím sám
A chci jít domů
Oh, chybíš mi, víš
Nech mě jít domů
Už jsem běžel
Zlato, skončila jsem
Vracím se domů
Nech mě jít domů
Všechno bude v pořádku
Dnes večer budu doma
Vracím se domů

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com