TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blake shelton – draggin the river

Interpret: blake shelton - Název: draggin the river 

Písňové texty a překlad: blake shelton - draggin the river Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blake shelton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blake shelton a podívejte, jaké další písničky od blake shelton máme v našem archívu, např. draggin the river.

Původní

Hey, baby I just asked your daddy
If I could take your hand
He said, "Boy, over my dead body"
Guess I ain't his kinda man
But I love you and you love me
So, baby I gotta plan
We'll push my truck off of Red Top Bridge
Right below the Jackson Dam
Hey, they'll be draggin' the river
Catchin' nothin' but an ol' catfish
They'll be draggin' the river
That'll show that son of a bitch
It's been rainin' for the last two weeks
So the water's up good and high
We'll just wait 'til it's good n' late
So there ain't nobody passin' by
I'll call my cousin
He'll pick us up an' take us to the Greyhound Bus
We'll be standin' in front of that preacher
By the time they're lookin' for us
And they'll be draggin' the river
But they ain't gonna find a thing
They'll be draggin' the river
I'll be wearin' me a diamond ring
Ah, we're gonna show 'em
I know that it might sound crazy
Just a little bit too extreme
But to get some of your sweet lovin'
Baby, I'd do anything
Sooner or later
They'll find my letter sayin' that we're alright
We'll be rockin' at the Red Roof Inn
This time tomorrow night
And they'll be draggin' the river
Sayin', "Lord, what a cryin' shame"
They'll be draggin' the river
We'll be runnin', they'll never see it comin'
They'll be draggin' the river
They'll be draggin' the river
But they ain't gonna find a thing
Sorry about callin' your dad a son of a bitch earlier
Hey, do you think he'll still hire me?
Whoa, that thing's little
The diamond, I mean

překlad

Hej, zlato, právě jsem se zeptal tvého otce
Kdybych tě mohl vzít za ruku
Řekl: „Chlapče, přes mé mrtvé tělo“
Myslím, že nejsem jeho druh
Ale já tě miluji a ty mě
Takže, zlato, musím to naplánovat
Vytlačíme můj vůz z Red Top Bridge
Přímo pod přehradou Jackson
Hej, táhnou po řece
Chytám nic, ale ol sumce
Budou táhnout řeku
Ukáže to tomu svině
Poslední dva týdny pršelo
Voda je tedy dobrá a vysoká
Budeme jen čekat, dokud nebude pozdě
Takže kolem nikdo neprojde
Zavolám svému bratranci
Vyzvedne nás a vezme nás do autobusu chrtů
Budeme stát před tím kazatelem
Než nás hledají
A budou táhnout řeku
Ale nic nenajdou
Budou táhnout řeku
Budu nosit diamantový prsten
Ah, ukážeme jim je
Vím, že to může znít šíleně
Jen trochu extrémní
Ale získat něco ze své sladké lásky
Zlato, udělal bych cokoli
Dříve nebo později
Zjistí, že můj dopis říká, že jsme v pořádku
Budeme houpat v Red Roof Inn
Tentokrát zítra večer
A budou táhnout řeku
Říkám: "Pane, jaká plačící hanba"
Budou táhnout řeku
Budeme utíkat, nikdy to neuvidí přicházet
Budou táhnout řeku
Budou táhnout řeku
Ale nic nenajdou
Omlouvám se, že jsem dříve zavolal tvému ​​otci
Hej, myslíš si, že mě ještě najme?
Whoa, ta věc je málo
Myslím diamant

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com