TEXTPREKLAD.COM

Interpret: blake shelton - Název: a girl 

Písňové texty a překlad: blake shelton - a girl Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blake shelton! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blake shelton a podívejte, jaké další písničky od blake shelton máme v našem archívu, např. a girl.

Původní

Had to steal, daddy's car, park it far from her house
And throwing rocks at her window til she's sneaking out
How to get a college kid to get you good stuff
Mix a perfect drink in a Sonic cup
How to lean back, fake a yawn
Stretch your arm round her shoulder
Pull her closer til she let you lean in for a kiss
How to turn a twenty into Saturday night
How to make her momma let you have her til midnight
How not to let her know she's got you caught
These are the things that you learn
When your heart just wants to burn, burn
These are the steps that you take
When you're only thinking one thing
And you don't know nothing bout a promise and forever
All you know is nothing's better than being together
And the only thing you want in the world, is a girl
How to act like you're listening to her about her day
When she's talking and she's blocking the game
How to shut your mouth when it's that time of the month
Knowing when she's mad and when she's really just drunk
And you swear that you'll change all our ways
Just to get her to believe you and move into your man cave
How to hide a ring in your pocket for weeks
How to say them four words and make 'em sound so sweet
That she'd never ever say no, no no no
These are the things that you learn
When your heart just wants to burn, burn
These are the steps that you take
When you're only thinking one thing
And you don't know nothing bout living ever after
But you know you're nothing unless you get to have her
And the only thing you want in the world, is a girl

překlad

Musel ukrást otcovo auto a zaparkovat ho daleko od jejího domu
A házet kameny na její okno, dokud se nevyplížila
Jak získat studenta, aby vám přinesl dobré věci
Namíchejte si dokonalý nápoj v šálku Sonic
Jak se opřít, předstírat zívnutí
Natáhněte ruku kolem jejího ramene
Přitáhněte ji blíž, dokud vás nenechá naklonit se k polibku
Jak proměnit dvacet na sobotní noc
Jak přimět její mámu, aby tě nechala do půlnoci
Jak jí nedat vědět, že tě chytila
To jsou věci, které se naučíte
Když vaše srdce chce jen hořet, hořet
Toto jsou kroky, které podniknete
Když myslíš jen na jednu věc
A nevíš nic o slibu a navždy
Vše, co víš, není nic lepšího, než být spolu
A jediné, co na světě chcete, je dívka
Jak se chovat, jako byste ji poslouchali o jejím dni
Když mluví a blokuje hru
Jak zavřít ústa, když je ten čas v měsíci
Vědět, kdy je naštvaná a kdy je opravdu jen opilá
A přísaháš, že změníš všechny naše způsoby
Jen aby jí uvěřila a přestěhovala se do tvé mužské jeskyně
Jak skrýt prsten v kapse na týdny
Jak jim říct čtyři slova a nechat je znít tak sladce
Že nikdy neřekla ne, ne ne ne
To jsou věci, které se naučíte
Když vaše srdce chce jen hořet, hořet
Toto jsou kroky, které podniknete
Když myslíš jen na jednu věc
A nevíš o ničem, co by žilo dál
Ale víš, že jsi nic, pokud ji nedostaneš
A jediné, co na světě chcete, je dívka

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com