TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blaine larsen – rockin you tonight

Interpret: blaine larsen - Název: rockin you tonight 

Písňové texty a překlad: blaine larsen - rockin you tonight Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blaine larsen! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blaine larsen a podívejte, jaké další písničky od blaine larsen máme v našem archívu, např. rockin you tonight.

Původní

We grew up in the same town
Three houses down on Magnolia Street
Young love was going strong
Even though your Dad and Mom were sound asleep
A blanket and some moonlight
We'd slip down by the lake
Seventeen and restless
You know we just couldn't wait
And I wish I were rockin you tonight
I remember the day we both cried
You got that full ride to university
You had to do what you had to do
And we both knew it was the end of me
We wrote "we miss you letters"
Made long distance calls
But I lost you forever halfway through the fall
And I wonder, baby, who's rockin you tonight
And I live for those moments
Wrapped up in your arms
Swaying to the music of those wildly beating
Wildly beating hearts
[Instrumental Interlude]

překlad

Vyrostli jsme ve stejném městě
Tři domy dole na ulici Magnolia
Mladá láska silněla
I když tvůj táta a máma tvrdě spali
Deka a nějaké měsíční světlo
Sklouzli jsme dolů k jezeru
Sedmnáct a neklidný
Víš, že jsme se prostě nemohli dočkat
A přál bych si, abych tě dnes večer houpal
Vzpomínám si na den, kdy jsme oba plakali
Dostali jste celou cestu na univerzitu
Museli jste udělat, co jste museli udělat
A oba jsme věděli, že to je můj konec
Napsali jsme „chybíš nám dopisy“
Uskutečňovala dálková volání
Ale v polovině pádu jsem tě navždy ztratil
A zajímalo by mě, zlato, kdo tě dnes večer houpá
A pro tyto okamžiky žiji
Zabalený v náručí
Kývání k hudbě těch divoce bijících
Divoce bijící srdce
[Instrumental Interlude]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com