TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • blaine larsen – at the gate

Interpret: blaine larsen - Název: at the gate 

Písňové texty a překlad: blaine larsen - at the gate Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blaine larsen! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blaine larsen a podívejte, jaké další písničky od blaine larsen máme v našem archívu, např. at the gate.

Původní

Will it be my Uncle Ronnie, I barely knew him when he left
He was only nineteen when he crashed that red Corvette
Will it be my great grandmother with some cookies that she baked
Oh, I wonder who's gonna greet me at the gate
Will it be my goodfriend Matthew who spent his life in a chair
Will he coming running to me the day I get up there
Or that bully back in high school I told my Mama that I hate
Oh, I wonder who's gonna greet me at the gate
Will it be a choir of Angels with some heavenly refrain
Or Saint Peter like I've always heard with his big book of names
Will it be my old dog, Bailey, who died when I was eight
Oh, I wonder who's gonna greet me at the gate
[Instrumental Interlude]
I pray it's not my wife, my daughter or my son
Cause that would mean the good Lord took em before my time was done
Tonight, they're all sound asleep as I lie here wide awake
And I wonder who's gonna greet me at the gate
We're brought into this world with God only knows how many years
We crawl, we walk, we run, we dance
We cry a million tears
And in a flash our lives are over
And we're face to face with fate
Oh, I wonder who's gonna greet me at the gate
Who's gonna greet me at the gate

překlad

Bude to můj strýc Ronnie, sotva jsem ho znal, když odešel
Bylo mu teprve devatenáct, když havaroval s tou červenou Corvette
Bude to moje prababička s nějakými sušenkami, které upiekla
Zajímalo by mě, kdo mě pozdraví u brány
Bude to můj přítel Matthew, který strávil svůj život na židli
Přijde ke mně v den, kdy tam vstanu
Nebo ten šikan na střední škole, řekl jsem své matce, že nenávidím
Zajímalo by mě, kdo mě pozdraví u brány
Bude to sbor andělů s nějakým nebeským refrénem
Nebo svatý Petr, jak jsem vždy slyšel s jeho velkou knihou jmen
Bude to můj starý pes, Bailey, který zemřel, když mi bylo osm
Zajímalo by mě, kdo mě pozdraví u brány
[Instrumental Interlude]
Modlím se, aby to nebyla moje žena, moje dcera nebo můj syn
Protože to by znamenalo, že dobrý Pán je vzal, než bude můj čas hotový
Dnes večer všichni zní dobře, když tu ležím vzhůru
A zajímalo by mě, kdo mě pozdraví u brány
Jsme přivedeni na tento svět s Bohem, ví jen kolik let
Plazíme se, chodíme, běžíme, tancujeme
Plačeme milion slz
A bleskově naše životy skončily
A jsme tváří v tvář osudu
Zajímalo by mě, kdo mě pozdraví u brány
Kdo mě pozdraví u brány?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com