TEXTPREKLAD.COM

Interpret: blackalicious - Název: sleep 

Písňové texty a překlad: blackalicious - sleep Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od blackalicious! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od blackalicious a podívejte, jaké další písničky od blackalicious máme v našem archívu, např. sleep.

Původní

(Sleep)

(chorus)

The hazy days go to nights returning on and on

The eye in the sky that don't lie be watching all y'all

The troublesome time filled anxieties just keep crawling on

And a dream world line up in your mind just keep on calling y'all

The shining lights of stages after the show are faded

The crowd is gone away, and now the dawning day

Gives way to creatures lurking, can hear the crickets chirping

Only the owls can see for this is when they start their prey

The homeless ask for quarters for shelter and some water

Say "sorry not today" and turn and walk away

The busy street is empty whistling winds are blowing gently

Listening intently to all of the things they have to say

A day of work completed a night of rest is needed

Almost done read a book but eyelids to heavy to read it

The fireplace is kindling, snug with your queen and building

About the victories tomorrow's gonna bring your way

(chorus)

(I hope that what I have written will be of some assistance)

Gazing outside the window the sunny skies dwindle

And now it's full of stars a hurling comet soars

While during the body slumber the soul begins to wander

To dream dimensions see the inner conscious doesn't pause

Keeps moving where it's bound to say now I lay me down to

After that stretch and yawn energy left and gone

The sandman's on your shoulder whispering in your ear he told you

Let all your problems go tonight I'm rapping hear my song

A day of work completed a night of rest is needed

Almost done read a book but eyelids to heavy to read it

The fireplace is kindling snug with your queen and building

About the victories tomorrow's gonna bring your way

(chorus x2)

(Sleep)

překlad

(Spánek)

(refrén)

Mlhavé dny přecházejí v noci, které se vracejí dál a dál

Oko na nebi, které nelže, sleduje všechny vás.

Problémový čas plný úzkostí se stále plazí dál

A svět snů se řadí v tvé mysli jen stále volá y'all

Zářící světla pódií po představení jsou vybledlé

Dav je pryč, a teď svítání den

Uvolňuje cestu číhajícím tvorům, slyší cvrkot cvrčků

Jen sovy vidí, protože to je, když začnou svou kořist

Bezdomovci žádají o čtvrťáky na přístřeší a trochu vody.

Řeknou "promiň, dnes ne" a otočí se a odejdou.

Rušná ulice je prázdná, hvízdající vítr jemně fouká.

Pozorně naslouchají všemu, co mají na srdci.

Den práce skončil noc odpočinku je potřeba

Skoro jsem dočetl knihu, ale víčka jsou těžká, abych ji přečetl.

V krbu se rozhořívá, útulně se tulí ke své královně a staví.

O vítězstvích, která ti zítřek přinese.

(refrén)

(Doufám, že to, co jsem napsal, vám pomůže)

Když se dívám za okno, slunečná obloha se zmenšuje.

A teď je plná hvězd, letí kometa.

Zatímco během dřímoty těla duše začíná bloudit.

Aby viděla rozměry snů, vnitřní vědomí se nezastaví.

Stále se pohybuje tam, kde je povinno říct: teď se ukládám.

Po tom protažení a zívnutí energie odešla a odešla.

Písečný muž na rameni ti šeptá do ucha, že ti řekl.

Nech všechny své problémy jít dnes v noci rapuju slyš mou píseň

Den práce dokončen noc odpočinku je potřeba

Skoro hotovo přečíst knihu, ale víčka jsou příliš těžká na to, aby ji přečetla.

V krbu se rozhořívá útulně s tvou královnou a staví se

O vítězstvích, která ti zítřek přinese.

(refrén x2)

(Spánek)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com