TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • black veil brides – sweet blasphemy

Interpret: black veil brides - Název: sweet blasphemy 

Písňové texty a překlad: black veil brides - sweet blasphemy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od black veil brides! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od black veil brides a podívejte, jaké další písničky od black veil brides máme v našem archívu, např. sweet blasphemy.

Původní

Through sadness you have taught us to be one with the crowd

Unveil the sacred order, hymns of falling down

You told the greatest stories, of love and bleeding crowns

But to the sick and hungry, you cannot be found

We are young and we are strong

Through strength in self we become

Something more than they can be

I raise my heart 'n say

That I wont believe this lie

I know there's something more inside

When darkness is all you see

This is our sweet blasphemy

Silence the crooked holy, unchain the tied and bound

No time for allegory, one true reigning sound

Unite the lonely mourning, a simple servant now

We are the only glory, hear us screaming loud

We are young and we are strong

I raise my heart 'n say

That I wont believe this lie

I know there's something more inside

When darkness is all you see

This is our sweet blasphemy

We are young and we are strong

Through strength in self we become

Something more than they can be

This is our sweet blasphemy

That I wont believe this lie

I know there's something more inside

When darkness is all you see

This is our sweet blasphemy

překlad

Skrze smutek jsi nás naučil být jedním z davu.

Odhalte posvátný řád, hymny padající dolů

Vyprávěl jsi největší příběhy, o lásce a krvácejících korunách

Ale nemocným a hladovým tě nelze najít

Jsme mladí a jsme silní

Silou v sobě se stáváme

Něčím víc, než mohou být

Pozvedám své srdce a říkám

že té lži neuvěřím

Vím, že uvnitř je něco víc

Když vidíš jen tmu

To je naše sladké rouhání

Umlč křivého svatého, rozvaž svázaného a spoutaného.

Není čas na alegorie, jeden pravý zvuk vládne.

Sjednoťte osamělý smutek, prostý služebník teď

My jsme jediná sláva, slyš nás hlasitě křičet

Jsme mladí a silní

Pozvedám své srdce a říkám

Že téhle lži neuvěřím

Vím, že uvnitř je něco víc

Když vidíš jen tmu

Tohle je naše sladké rouhání

Jsme mladí a silní

Sílou v sobě se stáváme

Něčím víc, než mohou být

To je naše sladké rouhání

Že nevěřím této lži

Vím, že uvnitř je něco víc

Když vidíš jen tmu

To je naše sladké rouhání

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com