TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • billie holiday – our love is here to stay

Interpret: billie holiday - Název: our love is here to stay 

Písňové texty a překlad: billie holiday - our love is here to stay Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od billie holiday! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od billie holiday a podívejte, jaké další písničky od billie holiday máme v našem archívu, např. our love is here to stay.

Původní

The more I read the papers
The less I comprehend
The world with all its capers
And how it all will end.
Nothing seems to be lasting.
But that isn't our affair,
We've got something permanent,
I mean in the way we care.
It's very clear
Our love is here to stay,
Not for a year
But ever and a day.
The radio and the telephone and the movies that we know
May just be passing fancies,
And in time may go.
But, oh my dear,
Our love is here to stay,
Together we're going a long, long way.
In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble,
They're only made of clay,
But our love is here to stay.

překlad

Čím víc jsem četl noviny
Čím méně tomu rozumím
Svět se všemi svými kapary
A jak to všechno skončí.
Zdá se, že nic není trvalé.
Ale to není naše záležitost,
Máme něco permanentního,
Myslím tím, jak se staráme.
Je to velmi jasné
Naše láska je tu, aby zůstala,
Ne na rok
Ale vždy a den.
Rádio, telefon a filmy, které známe
Možná jen procházejí fantazie,
A čas může jít.
Ale, můj drahý,
Naše láska je tu, aby zůstala,
Společně jdeme dlouhou, dlouhou cestu.
Časem se Skalnaté hory mohou rozpadnout, Gibraltar se může rozpadnout,
Jsou jen z hlíny,
Ale naše láska je tu, aby zůstala.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com