TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • billie holiday – nice work if you can get it

Interpret: billie holiday - Název: nice work if you can get it 

Písňové texty a překlad: billie holiday - nice work if you can get it Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od billie holiday! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od billie holiday a podívejte, jaké další písničky od billie holiday máme v našem archívu, např. nice work if you can get it.

Původní

The man who only lives for making money
Lives a life that isn't necessarily sunny
Likewise the man who works for fame
There's no guarantee that time won't erase his name
The fact is, the only work that really brings enjoyment
Is the kind that is for girl and boys meant
Fall in love you won't regret it
That''s the best work of all if you can get it
Holding hands at midnight
'Neath the starry sky
Nice work if you can get it
And you can get it if you try
Scrolling with the one girl
Sighing after sigh
Nice work if you can get it
And you can get it if you try
Just imagine someone waiting at the cottage door
Where two hearts become one
Who could ask for more
Loving one who loves you
And taking that vow
Nice work if you can get it
And you can get it if
Won't you tell me how?

překlad

Muž, který žije jen kvůli vydělávání peněz
Žije život, který nemusí být nutně slunečný
Podobně muž, který pracuje pro slávu
Neexistuje žádná záruka, že čas nevymaže jeho jméno
Faktem je, že jediné dílo, které opravdu přináší potěšení
Je to druh, který je určen pro dívky a chlapce
Zamilovat se nebudete litovat
To je nejlepší práce ze všech, pokud ji můžete získat
Drželi se za ruce o půlnoci
„Pod hvězdnou oblohou
Dobrá práce, pokud ji můžete získat
A můžete to získat, pokud to zkusíte
Rolování s jedinou dívkou
Povzdech za povzdechem
Dobrá práce, pokud ji můžete získat
A můžete to získat, pokud to zkusíte
Jen si představte někoho čekat u dveří chaty
Kde se dvě srdce stávají jedním
Kdo by mohl požádat o další
Milovat toho, kdo tě miluje
A složení tohoto slibu
Dobrá práce, pokud ji můžete získat
A můžete to získat, pokud
Nechceš mi říct jak?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com