TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • billie holiday – my sweet hunk o trash

Interpret: billie holiday - Název: my sweet hunk o trash 

Písňové texty a překlad: billie holiday - my sweet hunk o trash Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od billie holiday! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od billie holiday a podívejte, jaké další písničky od billie holiday máme v našem archívu, např. my sweet hunk o trash.

Původní

You don't act up too much
Ain't got that glamour touch
You're trifling lazy
Ain't worth a cigarette ash
Look out here mamma
Look out here
You carry me too fast
Watch it, baby
You're just my good for nothin'
My sweet hunk o' trash
(My, my how you sound)
You're very short on looks
(Yeah, yeah, yeah)
Dumb, when it comes to books
(Look out, baby, watch it, honey)
And you stay full of corn just like succotash
(What you want me to do in my idle moments)
You're just a good for nothin'
But my sweet hunk o' trash
(Let me get a word in there honey, you running your mouth)
You said I've worried you for years
I'm just a barfly moochin' beers
While you sweat over a hot stove slinging hash
(Work my fingers right down to the elbows)
Yes I may be good for nothin'
But I'm still your sweet hunk o' trash
(First to admit it baby)
You said I spread my love all around
And with the chicks all over town
But, how can I when you keep me broke?
So I can't spend no cash
Yes I may be good for nothin'
But I'm still your sweet hunk o' trash
Listen here pops
You know you lie about your youth
(I don't lie baby)
I'm just careless with the truth, that's all
(How careless can you be)
Oh, no
With all your chicks
You try to make a flash
(Now baby, it ain't like that, no)
But you're still my good for nothin'
My sweet hunk o' trash
Now when you stay out very late
It sure makes me mad to wait
(How come, baby)
'Cause, you come home too tired
To raise just one eyelash
(Watch it baby, watch it)
You're just good for nothin'
But you're my sweet hunk o' trash
(Yes indeed)

překlad

Nebudete příliš jednat
Nemám ten půvab
Jsi maličký líný
Nestojí to za cigaretový popel
Dívej se sem, mami
Podívejte se sem
Nesete mě příliš rychle
Dívej se na to, zlato
Jsi jen můj dobrý pro nic
Můj sladký kus o 'odpadu
(My, my how you sound)
Na vzhled máte velmi málo
(Jo jo jo)
Hloupý, pokud jde o knihy
(Pozor, zlato, sleduj to, zlato)
A zůstanete plný kukuřice stejně jako succotash
(Co chceš, abych udělal v mých nečinných okamžicích)
Jsi jen dobrý pro nic
Ale můj sladký kus o 'odpadu
(Dovolte mi, abych tam dostal slovo, miláčku, běháš ústy)
Říkal jsi, že se tě roky trápím
Jsem jen barfly moochin 'piva
Zatímco se potíte nad horkými kamny, zavěste hash
(Pracujte prsty dolů až k loktům)
Ano, můžu být dobrý pro nic
Ale já jsem stále tvůj sladký kus o 'smetí
(Nejprve to přiznej, zlato)
Říkal jsi, že jsem svou lásku šířil všude kolem
A s kuřaty po celém městě
Ale jak mohu, když mě necháš zlomeného?
Takže nemohu utratit žádné peníze
Ano, můžu být dobrý pro nic
Ale já jsem stále tvůj sladký kus o 'smetí
Poslouchejte zde
Víš, že lžeš o svém mládí
(Nelžu zlato)
Jsem jen neopatrný s pravdou, to je vše
(Jak můžeš být neopatrný)
Ach ne
Se všemi svými mláďaty
Zkuste zkusit blesk
(Teď zlato, tak to není, ne)
Ale stále jsi můj dobrý pro nic
Můj sladký kus o 'odpadu
Teď, když zůstaneš venku velmi pozdě
Určitě mě naštve čekat
(Jak to, zlato)
Protože přijdeš domů příliš unavený
Zvednout jen jednu řasu
(Sleduj to zlato, sleduj to)
Jsi dobrý pro nic
Ale ty jsi můj sladký kus
(Ano vskutku)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com