TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • billie holiday – it had to be you

Interpret: billie holiday - Název: it had to be you 

Písňové texty a překlad: billie holiday - it had to be you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od billie holiday! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od billie holiday a podívejte, jaké další písničky od billie holiday máme v našem archívu, např. it had to be you.

Původní

Why do I do, just as you say
Why must I just, give you your way
Why do I sigh, why don't I try, to forget
It must have been, that something lovers call fate
Kept me saying, "I have to wait"
I saw them all, just couldn't fall, 'til we met
It had to be you, it had to be you
I wandered around, and finally found, the somebody who
Could make me be true, and could make me be blue
And even be glad, just to be sad, thinking of you
Some others I've seen, might never be mean
Might never be cross, or try to be boss
But they wouldn't do
For nobody else, gave me a thrill,
With all your faults, I love you still
It had to be you, wonderful you
It had to be you

překlad

Proč to dělám, jak říkáš
Proč ti musím jen dát cestu
Proč vzdychám, proč se nepokouším zapomenout
Muselo se stát, že něco, co milenci nazývají osudem
Nechal mě říkat: „Musím počkat“
Viděl jsem je všechny, prostě nemohl spadnout, dokud jsme se nesetkali
Musel jsi to být ty, musel jsi to být ty
Putoval jsem kolem a nakonec jsem našel někoho, kdo
Mohl by ze mě být pravda a mohl by ze mě být modrý
A dokonce být rád, jen abych byl smutný, když na tebe myslím
Někteří další, které jsem viděl, možná nebudou zlí
Možná nikdy nebude kříž, ani se nebude snažit být šéfem
Ale neudělali by to
Pro nikoho jiného mě vzrušilo,
Se všemi svými chybami tě stále miluji
Musel jsi to být ty, báječný ty
Musel jsi to být ty

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com