TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • billie holiday – i m yours

Interpret: billie holiday - Název: i m yours 

Písňové texty a překlad: billie holiday - i m yours Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od billie holiday! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od billie holiday a podívejte, jaké další písničky od billie holiday máme v našem archívu, např. i m yours.

Původní

Ask the sky above
And ask the earth below
Why I'm so in love
And why I love you so
Couldn't tell you, though I tried to
Just why I'm yours
When you went away
You left a glowing spark
Trying to be gay as
Whistling in the dark
I am only what you make me
Come take me
I'm yours
How happy
I would be to beg or borrow
For sorrow
With you?
Even though I knew
Tomorrow
You'd say we were through
If we drift apart
Then I'll be lost and alone
Though you use my heart
Just for a steppin' stone
How can I help dreaming of you?
I love you
I'm yours
How happy
I would be to beg or borrow
For sorrow
With you?
Even though I knew
Tomorrow
You'd say we were through
If we drift apart
Then I'll be lost and alone
Though you use my heart
Just for a steppin' stone
How can I help dreaming of you?
I love you
I'm yours

překlad

Zeptejte se oblohy výše
A zeptejte se Země níže
Proč jsem tak zamilovaný
A proč tě tak miluji
Nemohl jsem ti to říct, i když jsem se o to snažil
Jen proto, že jsem tvůj
Když jsi odešel
Zanechal jsi zářící jiskru
Snažím se být gay jako
Pískání ve tmě
Jsem jen to, co mě děláš
Pojď, vezmi mě
jsem tvůj
Jak šťastný
Byl bych žebrat nebo si půjčit
Pro smutek
S tebou?
I když jsem to věděl
Zítra
Řekl byste, že jsme prošli
Pokud se od sebe oddělíme
Pak budu ztracen a sám
I když používáte mé srdce
Jen pro krokový kámen
Jak mohu pomoci snít o tobě?
Miluji tě
jsem tvůj
Jak šťastný
Byl bych žebrat nebo si půjčit
Pro smutek
S tebou?
I když jsem to věděl
Zítra
Řekl byste, že jsme prošli
Pokud se od sebe oddělíme
Pak budu ztracen a sám
I když používáte mé srdce
Jen pro krokový kámen
Jak mohu pomoci snít o tobě?
Miluji tě
jsem tvůj

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com