TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • billie holiday – i didn t know what time it was

Interpret: billie holiday - Název: i didn t know what time it was 

Písňové texty a překlad: billie holiday - i didn t know what time it was Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od billie holiday! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od billie holiday a podívejte, jaké další písničky od billie holiday máme v našem archívu, např. i didn t know what time it was.

Původní

Once I was young
Yesterday, perhaps
Danced with Jim and Paul
And kissed some other chaps.
Once I was young,
But never was naive.
I thought I had a trick or two
Up my imaginary sleeve.
And now I know I was naive.
I didn't know what time it was
Then I met you.
Oh, what a lovely time it was,
How sublime it was too!
I didn't know what time it was
You hold my hand.
Warm like the month of May it was,
And I'll say it was grand.
Grand to be alive, to be young,
To be mad, to be yours alone!
Grand tosee your face, feel your touch,
Hear your voice say I'm all your own.
I didn't know what time it was
Live was no prize.
I wanted love and here it was
Shining out of your eyes.
I'm wise,
And I know what time it is now.
Once I was old
Twenty years or so
Rather well preserved,
The wrinkles didn't show.
Once I was old,
But not too old for fun.
I used to hunt for little girls
Up my imaginary gun.
But now I ain't for only one!
I didn't know what time it was
Then I met you.
Oh, what a lovely time it was,
How sublime it was too!
I didn't know what time it was
You hold my hand.
Warm like the month of May it was,
And I'll say it was grand.
Grand to be alive, to be young,
To be mad, to be yours alone!
Grand tosee your face, feel your touch,
Hear your voice say I'm all your own.
I didn't know what time it was
Live was no prize.
I wanted love and here it was
Shining out of your eyes.
I'm wise,
And I know what time it is now.

překlad

Jednou jsem byl mladý
Možná včera
Tančil s Jimem a Paulem
A políbil několik dalších chlapů.
Jednou jsem byl mladý,
Ale nikdy nebyl naivní.
Myslel jsem, že mám trik nebo dva
V mém imaginárním rukávu.
A teď vím, že jsem byl naivní.
Nevěděl jsem, kolik je hodin
Pak jsem tě potkal.
Jaký byl krásný čas,
Jak vznešené to bylo také!
Nevěděl jsem, kolik je hodin
Držíš mě za ruku.
Teplý jako měsíc květen,
A řeknu, že to bylo velkolepé.
Velké být naživu, být mladý,
Blázen, být sám sebou!
Grand to see your face, feel your touch,
Slyšte svůj hlas říkat, že jsem celý váš.
Nevěděl jsem, kolik je hodin
Žít nebyla žádná cena.
Chtěl jsem lásku a tady to bylo
Svítí vám z očí.
Jsem moudrý
A vím, kolik je teď hodin.
Jednou jsem byl starý
Asi dvacet let
Spíše dobře zachovalé,
Vrásky se neukázaly.
Jednou jsem byl starý,
Ale pro zábavu příliš starý.
Lovil jsem malé holčičky
Zvyšte mou imaginární zbraň.
Ale teď nejsem jen pro jednoho!
Nevěděl jsem, kolik je hodin
Pak jsem tě potkal.
Jaký byl krásný čas,
Jak vznešené to bylo také!
Nevěděl jsem, kolik je hodin
Držíš mě za ruku.
Teplý jako měsíc květen,
A řeknu, že to bylo velkolepé.
Velké být naživu, být mladý,
Blázen, být sám sebou!
Grand to see your face, feel your touch,
Slyšte svůj hlas říkat, že jsem celý váš.
Nevěděl jsem, kolik je hodin
Žít nebyla žádná cena.
Chtěl jsem lásku a tady to bylo
Svítí vám z očí.
Jsem moudrý
A vím, kolik je teď hodin.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com