TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • billie holiday – east of the sun

Interpret: billie holiday - Název: east of the sun 

Písňové texty a překlad: billie holiday - east of the sun Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od billie holiday! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od billie holiday a podívejte, jaké další písničky od billie holiday máme v našem archívu, např. east of the sun.

Původní

East of the sun and west of the moon
We'll build a dream house of love, dear
Near to the sun in the day, near to the moon at night
We'll live in a lovely way dear
Living our love at pale moonlight
Just you and I, forever and a day
Love will not die, we'll keep it that way
Up among the stars we'll find
A harmony of life to a lovely tune
East of the sun and west of the moon, dear
East of the sun and west of the moon
Just you and I, forever and a day
Love will not die, we'll keep it that way

překlad

Na východ od slunce a na západ od měsíce
Postavíme dům snů z lásky, drahý
Denně téměř slunce, v noci téměř měsíc
Budeme žít krásným způsobem drahá
Žít naši lásku v bledém měsíčním světle
Jen ty a já, navždy a den
Láska nezemře, necháme to tak
Nahoře mezi hvězdami, které najdeme
Harmonie života s krásnou melodií
Na východ od slunce a na západ od měsíce, drahá
Na východ od slunce a na západ od měsíce
Jen ty a já, navždy a den
Láska nezemře, necháme to tak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com