TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • billie holiday – cheek to cheek

Interpret: billie holiday - Název: cheek to cheek 

Písňové texty a překlad: billie holiday - cheek to cheek Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od billie holiday! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od billie holiday a podívejte, jaké další písničky od billie holiday máme v našem archívu, např. cheek to cheek.

Původní

Heaven, I'm in heaven
And my heart beats so that I can hardly speak
And I seem to find the happiness I seek
When we're out together dancing cheek to cheek
Heaven, I'm in heaven
And the cares that hung around me through the week
Seem to vanish like a gambler's lucky streak
When we're out together dancing (Swinging) cheek to cheek
Oh I love to climb a mountain
And reach the highest peak
But it doesn't thrill (Boot) me half as much
As dancing cheek to cheek
Oh I love to go out fishing
In a river or a creek
But I don't enjoy it half as much
As dancing cheek to cheek
(Come on and) Dance with me
I want my arms around you
That (Those) charm about you
Will carry me through
(Right up) To heaven, I'm in heaven
And my heart beats so that I can hardly speak
And I seem to find the happiness I seek
When we're out together dancing, out together dancing (Swinging)
Out together dancing cheek to cheek

překlad

Nebe, jsem v nebi
A moje srdce bije, takže těžko mohu mluvit
A zdá se mi, že nacházím štěstí, které hledám
Když jsme spolu, tancujeme tváří v tvář
Nebe, jsem v nebi
A starosti, které kolem mě visely celý týden
Zdá se, že zmizí jako šťastná série hráčů
Když jsme spolu, tancujeme (houpáme se) tváří v tvář
Ach, rád vylezu na horu
A dosáhnout nejvyššího vrcholu
Ale to mě (Boot) vzrušuje o polovinu méně
Jako tanec tváří v tvář
Ach, rád chodím na ryby
V řece nebo potoce
Ale nebaví mě to ani z poloviny
Jako tanec tváří v tvář
(Pojď a) Tancuj se mnou
Chci, aby tě objala paže
To (ty) kouzlo o tobě
Provede mě skrz
(Přímo nahoru) Do nebe, jsem v nebi
A moje srdce bije, takže těžko mohu mluvit
A zdá se mi, že nacházím štěstí, které hledám
Když spolu tancujeme, spolu tancujeme (Swinging)
Společně tancujeme tváří v tvář

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com