TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bill monroe – roane country prison

Interpret: bill monroe - Název: roane country prison 

Písňové texty a překlad: bill monroe - roane country prison Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bill monroe! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bill monroe a podívejte, jaké další písničky od bill monroe máme v našem archívu, např. roane country prison.

Původní

In the beautiful hills in the mists of Roane County
There's where I have roamed for many long years
There's where my heart's been tendin most ever
There's where the first step of misfortune I made
It's about thirty years when I courted and married
Armanda Gilbraith I'd soon call my wife
My brother he stabbed me for some unknown reason
Just three month's later I'd taken Tom's life
I was captured and tried in the village of Kingston
Not a man in that county would speak one kind word
When the jury came in with the verdict next mornin'
A lifetime in prison was the words that I heard
When the train pulled out poor Mother stood weepin'
And sister she sat all alone with a sigh
And the last words I heard was "Willy God bless you"
Was "Willy God bless you God bless you goodbye"
In the scorching hot sand of the foundry I'm workin'
Toiling and working my poor life away
They'll measure my grave on the banks of old Cumberland
Just as soon as I finish the rest of my days
Poort Martha was grave, but Corey was better
There's better and worse, although you may see
Boys when you write home from this prison in Nashville
Place one of my songs in your letter for me

překlad

V krásných kopcích v mlhách Roane County
Tam jsem se toulal mnoho dlouhých let
Tam je moje srdce tendenční nejvíce
Tam jsem udělal první krok neštěstí
Je to asi třicet let, kdy jsem se dvořil a oženil
Armanda Gilbraith, brzy bych zavolal své ženě
Můj bratr mě z nějakého neznámého důvodu bodl
Jen o tři měsíce později jsem Tomovi vzal život
Byl jsem zajat a souzen ve vesnici Kingston
Žádný muž v tom kraji by neřekl jediné laskavé slovo
Když porota přišla s verdiktem příští ráno
Slova, která jsem slyšel, byl ve vězení
Když vlak vyjel, chudá matka stála a plakala
A sestra seděla úplně sama s povzdechem
A poslední slova, která jsem slyšel, byla „Willy Bůh vám žehnej“
Bylo „Willy Bůh vám žehnej Bůh vám žehnej sbohem“
Ve spalujícím horkém písku slévárny pracuji
Dřeme a pracuji na svém špatném životě
Změří můj hrob na břehu starého Cumberlandu
Jakmile dokončím zbytek svých dnů
Poort Martha byla vážná, ale Corey byla lepší
Je tu lepší i horší, i když možná vidíte
Chlapci, když píšete domů z tohoto vězení v Nashvillu
Umístěte jednu z mých písní do vašeho dopisu pro mě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com