TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bill monroe – midnight on the stormy deep

Interpret: bill monroe - Název: midnight on the stormy deep 

Písňové texty a překlad: bill monroe - midnight on the stormy deep Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bill monroe! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bill monroe a podívejte, jaké další písničky od bill monroe máme v našem archívu, např. midnight on the stormy deep.

Původní

It was midnight on the stormy deep
My solitary watch I'd keep
And think of her I'd left behind
And ask if she'd be true and kind
I never shall forget the day
That I was forced to go away
In silence there my head she'd rest
And pressed me to her loving breast
Oh Willy don't go back to sea
There's other girls as good as me
But none can love you true as I
Pray don't go where the bullets fly
The deep deep sea may us divide
And I may be some other's bride
But still my thoughts will sometime times stray
To thee when thou art far away
I never have proved false to thee
The heart I gave was true as time
But you have proven untrue to me
I can no longer call thee mine
Then fare-thee-well I'd rather make
My home upon some icy lake
Where the southern sun refused to shine
Then to trust a love so false as thine

překlad

Byla půlnoc v bouřlivé hloubce
Moje osamělé hodinky bych si nechal
A pomysli na ni, kterou jsem nechal za sebou
A zeptejte se, jestli by byla pravdivá a laskavá
Nikdy nezapomenu na ten den
Že jsem byl donucen odejít
V tichosti tam moje hlava odpočívala
A přitiskl mě na její milující prsa
Ach Willy, nevracej se zpět k moři
Jsou tu další dívky stejně dobré jako já
Ale nikdo vás nemůže milovat tak jako já
Modlete se, nechoďte tam, kde letí kulky
Hluboké moře nás může rozdělit
A možná jsem nevěsta někoho jiného
Ale moje myšlenky budou někdy bloudit
Tobě, když jsi daleko
Nikdy jsem ti nedokázal, že je to falešné
Srdce, které jsem dal, bylo pravdivé jako čas
Ale prokázal jsi mi nepravdu
Už tě nemohu nazvat mým
Pak sbohem - no, to bych raději udělal
Můj domov u ledového jezera
Tam, kde jižní slunce odmítlo svítit
Pak důvěřovat lásce tak falešné jako tvá

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com