TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bill monroe – litttle community church house

Interpret: bill monroe - Název: litttle community church house 

Písňové texty a překlad: bill monroe - litttle community church house Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bill monroe! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bill monroe a podívejte, jaké další písničky od bill monroe máme v našem archívu, např. litttle community church house.

Původní

I was lost in sin so long with no one to guide my way
My soul was in darkness had been for many a day
In that little community church house I heard that gospel song
I went inside to kneel and pray
Oh I kneeled down and prayed to my Savior
That He might hear and would accept me
And then I felt the holy spirit
I knew my soul was saved in me
In that little community church house that's where we sang and prayed
We prayed to our Father to guide us on our way
All through life's long journey we'll need His helping hand
Until we reach that promised land
In that little community church house among my many friends
I can hear them praying for me and the preacher said amen
And the vision there before me it was my Savior's face
I knew that I was saved by grace

překlad

Byl jsem tak dlouho ztracen v hříchu a nikdo mi nevedl cestu
Moje duše byla ve tmě po mnoho dní
V tom malém komunitním kostelním domě jsem slyšel tu evangelijní píseň
Vešel jsem dovnitř, pokleknout a modlit se
Oh, poklekl jsem a modlil se ke svému Spasiteli
Aby mě slyšel a přijal
A pak jsem ucítil svatého ducha
Věděl jsem, že moje duše byla ve mně spasena
V tom malém komunitním kostelním domě, kde jsme zpívali a modlili se
Modlili jsme se k našemu Otci, aby nás vedl na naší cestě
Po celou životní cestu budeme potřebovat Jeho pomocnou ruku
Dokud se nedostaneme do zaslíbené země
V tom malém komunitním kostelním domě mezi mými mnoha přáteli
Slyším, jak se za mě modlí, a kazatel řekl amen
A vize přede mnou to byla tvář mého Spasitele
Věděl jsem, že jsem spasen milostí

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com