TEXTPREKLAD.COM

Interpret: bill monroe - Název: close by 

Písňové texty a překlad: bill monroe - close by Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bill monroe! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bill monroe a podívejte, jaké další písničky od bill monroe máme v našem archívu, např. close by.

Původní

You've gone so far away, my darling
Each time I think of you I cry
I press your picture to my bosom
Then I feel that you're close by
Years have passed you've not returned dear
Now they say that you have died
But your soul will live forever
Now I know you'll be close by
I saw you last while you were leaving
The tears from you I tried to hide
You took me in your arms and said dear
Your memory I keep close by
They buried you in a lonely graveyard
And a spot they left beside
There I'll sleep 'till Jesus calls us
So that we can be close by

překlad

Zašel jsi tak daleko, můj miláčku
Pokaždé, když na tebe myslím, pláču
Přitlačím tvůj obrázek do lona
Pak mám pocit, že jsi blízko
Uplynuly roky, které jsi nevrátil, drahá
Nyní říkají, že jste zemřeli
Ale tvá duše bude žít navždy
Teď vím, že budeš nablízku
Viděl jsem tě naposledy, když jsi odcházel
Slzy před tebou jsem se snažil skrýt
Vzal jsi mě do náruče a řekl drahý
Tvoje vzpomínka je blízko
Pohřbili vás na osamělém hřbitově
A místo, které opustili vedle
Tam budu spát, dokud nás Ježíš nezavolá
Abychom mohli být nablízku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com