TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bill monroe – banks of the ohio

Interpret: bill monroe - Název: banks of the ohio 

Písňové texty a překlad: bill monroe - banks of the ohio Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bill monroe! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bill monroe a podívejte, jaké další písničky od bill monroe máme v našem archívu, např. banks of the ohio.

Původní

I asked my love to take a walk,
Just a little way's with me.
An' as we walked,
Then we would talk
All about our wedding day.
[Chorus]
"Darlin', say that you'll be mine;
In our home we'll happy be,
Down beside where the waters flow,
On the banks of the Ohio."
I took her by her pretty white hand,
I led her down the banks of sand,
I plunged her in
Where she would drown,
An' watched her as she floated down.
[Chorus]
Returnin' home between twelve and one,
Thinkin', Lord, what a deed I've done;
I'd killed the girl
I love, you see,
Because she would not marry me.
The very next day, at half past four,
The sheriff walked right to my door;
He says, "Young man,
Don't try to run.
You'll pay for this awful crime you've don."
[Chorus]

překlad

Požádal jsem svou lásku, aby se procházela,
Jen kousek je se mnou.
Když jsme šli,
Pak bychom si povídali
Vše o našem svatebním dni.
[Refrén]
„Miláčku, řekni, že budeš můj;
V našem domě budeme šťastní,
Dole vedle, kde teče voda,
Na březích Ohia. “
Vzal jsem ji za její hezkou bílou ruku,
Vedl jsem ji po břehu písku,
Ponořil jsem ji dovnitř
Kde by se utopila
Sledoval ji, jak se vznášela dolů.
[Refrén]
Návrat domů mezi dvanáctou a jednou,
Přemýšlím, Pane, jaký skutek jsem udělal;
Zabil jsem tu dívku
Miluji, víš,
Protože by si mě nevzala.
Hned druhý den, v půl páté,
Šerif šel přímo k mým dveřím;
Říká: „Mladý muži,
Nepokoušejte se běžet.
Zaplatíte za tento hrozný zločin, který jste donutili. “
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com